SPOTKANIE DOTYCZĄCE WALNYCH ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO / WYBORCZYCH W ROKU 2024

Napisany przez delegatura 2024-01-24 18:56:39 CET

SPOTKANIE DOTYCZĄCE WALNYCH ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZYCH W ROKU 2024


Dnia 23.01.2024r odbyło się w Delegaturze Rejonowej w Gliwicach spotkanie osób wytypowanych do obsługi Walnych Zebrań Sprawozdawczo - Wyborczych w naszej Delegaturze.

Przewodniczący Delegatury Zdzisław Kowalik przywitał wszystkich uczestników wraz z przedstawicielami delegatów OZ Stanisław Kalisz, OR Jan Pękala, Grażyna Strużyńska, oraz przedstawicielami Komisji Rewizyjnej w osobie Zenona Jabłońskiego i Zdzisława Lisowskiego.

Przedyskutowaliśmy wytyczne na Walne Zebrania, uchwały i załączniki do uchwał dotyczące opłaty ogrodowej, wodnej i energetycznej. Na co szczególnie obsługujący powinni zwrócić uwagę na spotkaniach z zarządami jeszcze przed wyłożeniem dokumentów i wypełnieniem zaproszeń na WZ.

Pan Zdzisław Kowalik jako kierownik Ośrodka Szkoleniowego omówił szczegółowo na wyświetlonych slajdach jak należy przygotować się do WZ, jak powinna przebiegać Kampania Sprawozdawczo - Wyborcza. Do dyskusji włączali się wszyscy uczestnicy zebrania dzieląc się wcześniej nabytymi doświadczeniami.

Na tym zebranie zakończono.
Źródło GS

]