STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY SZKOLENIA W DELEGATURZE PZD W GLIWICACH

baner codzienniepomagam.pl

 

O¦RODEK FINANSOWO-KSIĘGOWY

<< Nowsze  Starsze >>

Podpowiedź Księgowej OFK.

Napisany przez delegatura 2012-01-02 19:19:38 CETW roku 2012 obowiązują nowe druki:

1.Formularza PIT 11 ( informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach
na podatek dochodowy w 2011 r. - termin złożenia do Urzędu
Skarbowego to 29 luty 2012 r )
2. Deklaracji rocznej - PIT 4 R ( o pobranych zaliczkach na podatek
dochodowy w 2011 r. - termin złożenia do Urzędu Skarbowego to 31
styczeń 2012 r)
3. Deklaracji rocznej - PIT 8 A R ( o zryczałtowanym podatku dochodowym w
2011 r. - termin złożenia do Urzędu Skarbowego to 31 styczeń 2012 r)


Komunikat – składka członkowska w 2012 r.

Napisany przez delegatura 2012-01-02 16:23:39 CET

Składka członkowska na 2012 rok wynosi 19 groszy od 1 m kwadratowego powierzchni działki.
Podstawa:
Uchwała Nr 4/XX/2011 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 17 listopada 2011r.
Uchwała jest opublikowana w Biuletynie Informacyjnym Nr 13 /2011 strona 14.


KOMUNIKAT OFK

Napisany przez delegatura 2011-03-19 10:13:52 CET

OŚRODEK FINANSOWO KSIĘGOWY jest czynny w każdy:
wtorek w godzinach od 1000 do 1700 i piątek od 900 do 1600
Księgowa Gabriela Sar.


ODSETKI USTAWOWE

Napisany przez delegatura 2011-02-26 07:56:03 CET


Odsetki od nieterminowych wpłat
od 15.12.2008 r. 13%

wyliczamy wg wzoru:

Kz x L x O = On = Opz
365

Gdzie :
Kz = kwota zaległosci
L = liczba dni zwłoki
0 = stawka podatkowa w stosunku rocznym
365 = liczba dni w roku
On = kwota naliczonych odsetek
Opz kwota naliczonych odsetek po zaokręgleniu
( do pełnej złotówki)
np: 50 gr i więcej do pełnej złotówki


INFORMACJA OFK

Napisany przez delegatura 2011-01-24 17:05:57 CET

OŚRODEK FINANSOWO KSIĘGOWY
Ośrodek Finansowo-Księgowy przy Delegaturze Rejonowej w Gliwicach istnieje od 01stycznia 2002 roku.
Zakres obsługi dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu działania Delegatury obejmuje następujące czynności:
a) prowadzenie ksiąg rachunkowych ROD zgodnie z Zakładowym Planem Kont dla PZD i ustawią o rachunkowości,
b) sprawdzanie dokumentów finansowych pod wglądem formalno-prawnym i rachunkowym,
c) ustalanie aktywów i pasywów oraz wyniku finansowego,
d) sporządzanie sprawozdań finansowych i innych, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych, a szczególnie
- rachunek zysków i strat
- sprawozdanie z Funduszu Szkolenia i Instruktażu
- sprawozdanie z Funduszu Rozwoju
- przekazywanie do ROD ponumerowanych, zadekretowanych i zaksięgowanych dowodów księgowych wraz z podpisem osoby dokonującej tych czynności, celem ich dalszego przechowywania zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Ośrodek służy doradztwem i pomocą w przygotowaniu preliminarza finansowego. Z każdym ROD podpisana jest umowa określająca szczegółowo warunki współpracy i odpowiedzialność stron.
Ogrody, które wyrażą chęć do korzystania z naszej obsługi księgowej, muszą wypełnić umowę ( wzór do pobrania w OKF), oraz dostarczyć do Ośrodka uchwałę Zarządu ROD, która potwierdzi chęć korzystania z naszych usług. Opłata zależna jest od ilości działek i wynosi rocznie 6.00 zł. od działki.
Nadzór nad OFK i odpowiedzialność za jego funkcjonowanie ponosi prezes OZ. Śl. PZD oraz główna księgowa OZ. Śl. PZD.


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 123
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 383
W tym miesi±cu stronę odwiedziło » » » 5879
W tym roku stronę odwiedziło » » » 28431
Od pocz±tku stronę odwiedziło » » » 1441888
 
Rekordowo odwiedziło nas 3940 Internautów w dniu 2023.05.10