STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY SZKOLENIA W DELEGATURZE PZD W GLIWICACH

baner codzienniepomagam.pl

 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Szkolenie Okręgowych i Ogrodowych Instruktorów SSI

Napisany przez delegatura 2018-11-20 08:13:00 CET

W dniu 13 listopada 2018r w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach odbyło się szkolenie Okręgowych i Ogrodowych Instruktorów SSI. W którym brało udział 29 słuchaczy. Kierownik Delegatury przywitał uczestników szkolenia szczególnie Panią mgr.inz. Grażynę Winiarczyk z Okręgowej Stacji Chemiczno Rolniczej w Gliwicach. Następnie omówił ważne wydarzenia działań Związku które są wdrażane nap. RODO zagadnienie bardzo ważne , Program DGCS PZD System który umożliwi poprawę pracy Zarządu i Związku , Nowego Regulaminu ROD po omówieniu najistotniejszych zagadnień życzył aby dzisiejsze szkolenie i wiadomości z tego szkolenia zostały wykorzystane w szkoleniach prowadzonych przez SSI na ogrodach. Następnie Pani mgr.inz. Grażyna Winiarczyk omówiła zasady pobierania gleby do badań pH, fosforu, potasu i magnesu i dlaczego trzeba badać . W dalszym wystąpieniu omówiła zasady nawożenia i wapnowania gleby. Instruktorzy krajowi SSI dokonali omówienia Ekologicznej Uprawy na działkach oraz zasady i ciecie drzew oraz terminy ich wykonania. Na zadawane pytania odpowiadali wykładowcy szkolenia .







Źródło i Foto. J.P.


Skolenie władz statutowych ogrodów miasta Knurowa i Gierałtowic

Napisany przez delegatura 2018-11-13 11:19:05 CET

W dniu 07.11,2018 w świetlicy ROD ,, Pod Różą’’ w Knurowie odbyło się szkolenie władz statutowych ogrodów miasta Knurowa i Gierałtowic. Tematyk szkolenia to;
Program komputerowy DGCS PZD system dla ogrodów działkowych , dokonano jego omówienia i zalet dla ogrodu , szczególnie systemu który ma ulepszać pracę zarządu tak pod względem pracochłonności i przechowywanie danych o każdej działce a tym samym i działkowcu. Następnym tematem szkolenia było Ochrona Danych Osobowych jest to temat bardzo ważny w pracy zarządu w wykonywaniu i przechowywaniu danych osobowych w ROD. W dalszej kolejności wykładowcy omówili jakie dokumenty powinny znajdować się z teczkach działek, zwracając szczególną uwagę na uchwały dotyczące danej działki nadające przydział i członkostwo w Związku. Ważnym tematem który został omówiony przez wykładowców to dokumentacja ogrodu jej wykonanie i przechowywanie zgodnie z instrukcją kancelaryjną .Bardzo ważnym tematem który został omówiony to żebrania sprawozdawczo wyborcze które odbędą się w 2019r . W związku z tym Zarządy ogrodów oraz Komisje Rewizyjne składają sprawozdania za kadencje z działalności oraz sprawozdania za 2018r w których musi być opisanie to co dokonano i czy przyjęte zadania na kadencje zostały zrealizowane a jak nie to co było powodem ich nie zrealizowania. Plan pracy na kadencje 2019-2022 i zamierza do wykonania . Przygotowanie preliminarzy na 2019r i plany pracy oraz przygotowanie i przeprowadzenie tych zebrań sprawozdawczo –wyborczych. Wykłady prowadzili Przewodniczący OKR w Katowicach , Kierownik Delegatury PZD w Gliwicach i wykładowca szkoleń .Po zadawanych pytaniach można stwierdzić ze takie szkolenia władz statutowych ogrodów są potrzebne i musza być kontynuowane co przyczyni się do lepszego zarzadzania ogrodami .













Źródło i foto J.P.


Parking ROD ”Krokus”

Napisany przez delegatura 2018-11-08 11:59:00 CET

Miejsce parkingowe przy ROD ”Krokus” już gotowe ! Działkowcy sami zwołali się i pod kierownictwem Zarządu, w soboty pracowali po kilka godzin. Karczowali i równali teren, wyłożyli część kostką a resztę wysypali żwirkiem i ubili. W tym ogrodzie już nie będą wysiadając z samochodu brnąć w błocie ani walczyć z dziurami i koleinami !









Barbara Głogowska


Szkolenia władz Statutowych ogrodów

Napisany przez delegatura 2018-10-29 10:25:04 CET

W dniach 19, października w Pyskowicach i w dniach 23,24 i 25, października w Gliwicach zostały przeprowadzone szkolenia władz Statutowych ogrodów w których uczestniczyło 183 .
tematyka szkoleń to; Sprawozdania Zarządów i Komisji Rewizyjnych Ogrodów za kadencje oraz za 2018r. Dokonano omówienia Wytycznych KKR dotyczące badania bilansów ROD szczególnie sprawozdań finansowych za 2018r i preliminarzy na 2019r wytycznych KKR i wytycznych OKR w Katowicach oraz Tez KKR w których zawarte są materiały na które trzeba zwracać szczególna uwagę przy badaniu sprawozdań ROD. Dokumenty wyżej wymienione są pomocne w prawidłowym sporządzeniu sprawozdań. Przewodniczący Komisji Rewizyjnych ROD otrzymali wszystkie materiały z tego zakresu działania.
Następnym bardzo ważnym tematem to RODO, zabezpieczenie posiadanych danych przechowywanie szczególnie w ogrodach nieposiadających własnych budynków z odpowiednim zabezpieczeniem tych dokumentów. Bardzo ważna tematyka która została omówiona w miarę posiadach wiadomości to program DGCS PZD dla ogrodów który ulepszy i unowocześni prace związaną z dokumentami działkowca jak również dokumentami ogrodu i finansami ROD. W dalszej części szkolenia dokonano omówienia dokumentacji która winna być prowadzona na ogrodzie ,wszelkich rejestrów ze szczególnym omówieniem dokumentów które powinny się znajdować w teczce działki a dotyczące działkowca. W szkoleniu tym brali udział Prezesi , sekretarze, skarbnicy oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnych ogrodów bo to od nich zależy prowadzenie dokumentacji ogrodów zgodnie z obowiązującymi przepisami . Szkolenie prowadzili; Przewodniczący OKR w Katowicach, Kierownik Delegatury Rejonowej PZD oraz wykładowca szkoleń.
























Źródło i foto J.P.


Dzień Działkowca w ROD „ Agawa” w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2018-10-29 10:21:56 CET

Dzień Działkowca w ROD „ Agawa”

w Gliwicach

W dniu 29.10.2018 roku w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „ Agawa „ w Gliwicach odbyło się spotkanie działkowców i zaproszonych gości z okazji Dnia Działkowca. Rodzinny Ogród Działkowy „ Agawa „ to jeden z najpiękniejszych ogrodów w Gliwicach . W swym wystąpieniu Prezes Zarządu ROD Agawa podsumowała działalność Zarządu jak i działkowców w 2018 roku . Bardzo dobrze została oceniona praca Zarządu przez przedstawicieli Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach . Działalność Zarządu jak i zaangażowanie działkowców docenione zostało również przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD . Ogród ROD „ Agawa „ brał udział w konkursie na najlepszy ogród w Delegaturze Rejonowej Gliwice i według oceny Komisji Konkursowej uplasował się na 2 miejscu. Działka Nr 30 w konkursie OZŚL PZD „ Na najpiękniejszą działkę Roku 2018 „ została sklasyfikowana w gronie laureatów , natomiast w konkursie Delegatury Rejonowej Gliwice zajęła 2 miejsce. W kameralnym Domu Działkowca zostało wydzielone pomieszczenie na biuro Zarządu , wyposażone w odpowiedni sprzęt łącznie z komputerem pozyskanym od sponsora . Uroczystego otwarcia dokonał Kierownik Delegatury Rejonowej Gliwice. Za bardzo dobrą działalność społeczna i duże zaangażowanie w pracy na rzecz ogrodu Pani Prezes Zarządu ROD Agawa została odznaczona srebrną odznaką zasłużony działkowiec oraz Dyplomem uznania przyznany przez Delegaturę Rejonową PZD w Gliwicach. Członkowie Zarządu oraz zasłużeni działkowcy zostali uhonorowani dyplomami uznania i upominkami. Były podziękowania dla działkowców , jak również podziękowania działkowców dla Zarządu. Działkowcy i zaproszeni goście bawili się do późnych godzin nocnych.












Dzień Działkowca w ROD „KWIAT JABŁONI” w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2018-10-03 19:53:42 CEST

DZIEŃ DZIAŁKOWCA W ROD „KWIAT JABŁONI”

W GLIWICACH


W dużym, dobrze zagospodarowanym ogrodzie „Kwiat Jabłoni” Dzień Działkowca obchodzono w dniu 29.09.2018r w świetlicy ogrodowej. Licznie przybyłych działkowców i gości przywitał prezes Zarządu ROD pan Zenon Bitkowski. Wśród zaproszonych gości byli: pani Grażyna Walter-Łukowicz – Radna Miasta Gliwice, kierownik Delegatury Gliwice i vice Prezes OZ Śl. PZD pan Jan Pękala, członek Krajowej Komisji Rewizyjnej pan Zenon Jabłoński, sekretarz Delegatury Gliwice Barbara Głogowska oraz prezesi sąsiednich ogrodów: pani Maria Figiel z ROD „Meteor I” i pan Zdzisław Kowalik z ROD „Śnieżka”. Goście w swych wystąpieniach podkreślali rolę ogrodów w społeczności miejskiej, życzyli działkowcom obfitych plonów i miłej zabawy. Kierownik Delegatury przekazał miłe życzenia pana Eugeniusza Kondrackiego -prezesa PZD skierowane do wszystkich działkowców.
Następnie uczczono minutą ciszy działkowców którzy zmarli w tym roku. Wielu działkowców wyróżniło się wyjątkowo estetyczną i ciekawą uprawą działek i dużą pomocą w realizacji zadań inwestycyjnych i modernizacji ogrodu. Zostali oni nagrodzeni Dyplomami i nagrodami książkowymi. Również laureaci Konkursu Plonów otrzymali nagrody. Miłym akcentem było otrzymanie przez naszą Delegaturę Dyplomu-podziękowania za pomoc w uzyskaniu dotacji do zadania inwestycyjnego. Osobiste zaangażowanie oraz wyjątkowa znajomość tematu „realizacji inwestycji” pozwala kierownikowi Delegatury panu Janowi Pękali w wsparciu wielu ogrodów.
W czasie przerwy przed częścią całkowicie rozrywkową, była okazja do spaceru i obejrzenia ogrodu i pięknych działek.
W dobrych humorach (zasługa korzystnego dla działkowców roku) zebrani zasiedli do poczęstunku a następnie przy muzyce dobrze grającego zespołu muzycznego ruszyli w tany, i tańczyki , tańczyli ……… !















Barbara Głogowska

Zdjęcia Krzysztof Głogowski


Dzień Działkowca w ROD „STOKROTKA” w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2018-10-02 20:50:30 CEST

DZIEŃ DZIAŁKOWCA W ROD „STOKROTKA”

W GLIWICACH


W małym, ale wyjątkowo sympatycznym i prawdziwie rodzinnym ogrodzie „Stokrotka” w ubiegłą sobotę – 29.09. 2018r działkowcy świętowali doroczne Dożynki. Zebranych przywitała pani Halina Kowalska - prezes ogrodu. Podziękowała Zarządowi i działkowcom za wspólną pracę w mijającym roku ogrodowym. Pani prezes z dumą prezentowała wspólne osiągnięcie jakim był remont świetlicy. Chwaliła również użytkowników działek którzy w tym roku doprowadzili je do wyjątkowo estetycznego wyglądu Z ramienia Delegatury uczestnikiem w części oficjalnej była Barbara Głogowska. Przekazała życzenia kierowane do wszystkich działkowców przez pana Eugeniusza Kondrackiego- prezesa PZD oraz kierownika Delegatury Gliwice pana Jana Pękalę. Odpowiedziała również na nurtujące działkowców pytania dotyczące prawa w PZD.
Pani prezes osobiście witała działkowców i dbała o dobry nastrój. Cały Zarząd starł się aby na stołach było smacznie i kolorowo, a panowie przy grillu pilnowali kiełbasek aby gorące podać biesiadującym. Ten Dzień działkowca odbył się w miłej, kameralnej atmosferze.











Barbara Głogowska


Dzień Działkowca w ROD„ METEOR I” w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2018-09-29 08:57:52 CEST

DZIEŃ DZIAŁKOWCA W ROD „ METEOR I”

W GLIWICACH



W dniu 23.09.2018r działkowcy ogrodu „Meteor I” świętowali doroczny Dzień Działkowca. Pomimo niekorzystnej aury atmosfera była gorąca. Uroczystości odbywały się w restauracji „ANÓŻ widelec” na Osiedlu Kopernika. Spotkanie otworzyła witając zebranych pani Maria Figiel – prezes ogrodu. Następnym punktem było wspólne odsłuchanie hymnu PZD. Gośćmi byli: pan Krzysztof Sarliński Przewodniczący Rady Osiedlowej Oś. Kopernika, który w swym przywitaniu zaznaczył rolę ogrodu dla społeczności osiedlowej podkreślając walory zieleni i możliwości obcowania z przyrodą okolicznych mieszkańców. Również prezesi zaprzyjaźnionych ogrodów: ROD „Śnieżka pan Zdzisław Kowalik i ROD „Kwiat Jabłoni” pan Zenon Bitkowski byli miło witani przez działkowców. Z ramienia Delegatury w spotkaniu uczestniczyli: Zenon Jabłoński członek Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD który w imieniu Delegatury złożył działkowcom życzenia obfitych plonów, przewodniczący Delegatury PZD pan Stanisław Kalisz miał przyjemność uhonorowania pięciu działkowców srebrnymi odznakami Zasłużony Działkowiec. Wielu działkowców za swe piękne działki i działalność na rzecz ogrodu otrzymało Dyplomy i nagrody książkowe.
Przy dźwiękach dobrej muzyki zebrani zasiedli do stołów oraz do wspólnej zabawy tanecznej. To były udane Dożynki !












Uczestniczyła, opisała i zdjęcia robiła

Barbara Głogowska


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 295
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 2703
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 7586
W tym roku stronę odwiedziło » » » 7586
Od początku stronę odwiedziło » » » 858478
 
Rekordowo odwiedziło nas 2753 Internautów w dniu 2018.12.16