STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY SZKOLENIA W DELEGATURZE PZD W GLIWICACH

baner codzienniepomagam.pl

 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Zaproszenie

Napisany przez delegatura 2019-05-21 09:21:21 CEST


Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD „ Agawa „ w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2019-05-15 11:52:44 CEST

Walne Zebranie Sprawozdawczo wyborcze członków PZD

w ROD „ Agawa „ w Gliwicach


W dniu 25.04.2019 roku w Domu Działkowca ROD „ Agawa” o godz. 17,00 odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo wyborcze członków PZD w ROD „ Agawa „ w Gliwicach. Zabranie odbyło się w drugim terminie. W oczekiwaniu na drugi termin Zebrania przedstawiciel Okręgu Śląskiego PZD przekazał działkowcom informacje dotyczące najważniejszych spraw związanych z aktualną sytuacja w PZD w Okręgu Śląskiego oraz Delegaturze Rejonowej PZD Gliwice.
O godz. 17,30 rozpoczęło się Zebranie w drugim terminie. Dokonano wybory Przewodniczącego Walnego zebrania oraz Komisji Mandatowej , Komisji Wyborczej , Komisji Uchwał i Wniosków. Przedstawiciele organów statutowych ROD Zarządu i Komisji Rewizyjnej przedstawili sprawozdania za rok 2018 oraz za kadencję 2015 – 2019. Prezes Zarządu ROD przedstawiła projekty planu pracy na rok 2019 oraz zamierzenia na nadchodzącą kadencję jak również preliminarz finansowy na rok 2019 rok.Po wysłuchaniu sprawozdań rozpoczęła się dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami . Po zakończonej dyskusji i zatwierdzeniu sprawozdań Walne zebranie dokonało wyboru władz statutowych Zarządu i Komisji rewizyjnej ROD . Uczestnicy Walnego zebrania zatwierdzili uchwały o opłatach ogrodowych na rok 2019 oraz o planowanych zadaniach remontowych infrastruktury ROD . Uchwały zostały przyjęte większością głosów w głosowaniu jawnym. Na zakończenie przedstawiciel Delegatury podziękował organom statutowym za przygotowanie sprawozdań i projektów uchwał oraz bardzo dobre prowadzenie zebrania a działkowcom za przybycie i merytoryczną dyskusję


Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w MOKiS ROD,, Uciecha’’ w Pyskowicach

Napisany przez delegatura 2019-05-07 09:54:33 CEST

W dniu 26.04.2019r odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w MOKiS ROD,, Uciecha’’ w Pyskowicach , w którym uczestniczyło 48 członków PZD.W związku z tym za na pierwszy termin nie było kworum zebranie odbyło się w drugim terminie. Po odczytaniu porządku i regulaminu obrad ora jego przyjęciu przez głosowanie przystąpiono do wyboru poszczególnych komisji to jest mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków, które w głosowaniach jednogłośnie zostały przyjmowane. Następnie zarząd złożył sprawozdanie za kadencja oraz za 2018 r tak merytoryczne jak i finansowe, oraz plan pracy i preliminarz finansowy na 2019r i plan pracy na kadencje 2019- 2020 r. a Komisja rewizyjna złożyła sprawozdanie ze swej działalności i kontroli oraz z kontroli dokumentacji ogrodu i zawnioskowała, aby udzielić absolutorium zarządowi. Po dyskusji nad poszczególnymi sprawozdaniami w głosowaniu wszystkie sprawozdania oraz plany pracy zostały jednogłośnie przyjęte. Następnie przystąpiono do wyborów władz Statutowych Ogrodu to jest Zarządu I Komisji Rewizyjnej ROD . Po dość merytorycznej i owocnej dyskusji dokonano wyboru tak Zarządu jak i Komisji Rewizyjnej ROD oraz Delegatów na Przedzjazdową Konferencje Delegatury PZD w Gliwicach. Zebranie zostało przygotowane oraz przeprowadzone zgodnie z przepisami z tego zakresu a uchwały na obowiązujących drukach. Zebranie obsługiwał Kierownik Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach.Źródło i foto J.P.


Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD,, Gwardii Ludowej ’’ w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2019-04-17 12:30:08 CEST

W dniu 09 kwietnia 2019r w ROD,, Gwardii Ludowej ’’ w Gliwicach w szkole podstawowej odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które podsumowało prace zarządu i komisji rewizyjnej ROD za kadencje oraz przyjęło plany pracy na 2019 i na kadencję 2019-2022r. Z powodu braku kworum na pierwszy termin zebranie odbyło się w drugim terminie. Po przyjęciu porządku i regulaminu obrad przez glosowanie, przystąpiono do wyborów poszczególnych komisji to jest Komisji mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków. Następnie zarząd złożył sprawozdanie za 2018r tak merytoryczne jak i finansowe oraz przedstawił plan pracy na 2019 i kadencje 2019.2020 r a Komisja Rewizyjna złożyła sprawozdanie z działalności oraz z badania bilansu i preliminarzy oraz zawnioskowała o udzielenie ustępującemu zarządowi absolutorium, co w głosowaniu zostało jednogłośnie przyjęte. Po przyjęciu sprawozdań przystąpiono do wyborów władz Statutowych ROD oraz delegatów na Rejonową Konferencję Przedzjazdową. Komisja Wyborcza na podstawie propozycji zgłaszanych przez uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego przedstawiła kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD oraz Delegatów na konferencję przedzjazdową kandydaci w głosowaniu na poszczególnych kandydatów jednogłośnie zostali wybierani. Po wyborach Komisja Uchwal i Wniosków przedstawiła projekty uchwał, które w głosowaniach zostały jednogłośnie przyjmowane . W przerwie pomiędzy pierwszym a drugim terminem Kierownik Delegatury dokonał omówienia najważniejszych tematów oraz zagadnień które maja znaczenie w bieżącej pracy zarządu. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze obsługiwał Kierownik Delegatury rejonowej PZD w Gliwicach.
Źródło i foto J.P.


Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD,, BIEGUSA’’ w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2019-04-16 12:31:28 CEST

W dniu 06.04.2019r w ROD,, BIEGUSA’’ w Gliwicach odbyło się walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze. W związku z tym za na pierwszy termin nie było kworum zebranie odbyło się w drugim terminie. Po odczytaniu porządku i regulaminu obrad oraz jego przyjęciu przez głosowanie przystąpiono do wyboru poszczególnych komisji to jest mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków, które w głosowaniach jednogłośnie zostały przyjmowane. Następnie zarząd złożył sprawozdanie za kadencja oraz za 2018 r tak merytoryczne jak i finansowe, oraz plan pracy i preliminarz finansowy na 2019r i plan pracy na kadencje 2019- 2020 r. a Komisja rewizyjna złożyła sprawozdanie ze swej działalności oraz kontroli dokumentacji ogrodu oraz zawnioskowała, aby udzielić absolutorium zarządowi. Po dyskusji nad poszczególnymi sprawozdaniami w głosowaniu wszystkie sprawozdania oraz plany pracy zostały jednogłośnie przyjęte. Następnie przystąpiono do wyborów władz Statutowych Ogrodu to jest Zarządu I Komisji Rewizyjnej ROD. Po dość merytorycznej i owocnej dyskusji dokonano wyboru tak Zarządu jak i Komisji Rewizyjnej ROD oraz Delegatów na Przedzjazdową Konferencje Delegatury PZD w Gliwicach. Zebranie obsługiwał Kierownik Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach.


Źródło i foto J.P.


Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD,, Ptasi Raj’’ w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2019-04-16 12:30:40 CEST

W dniu 05 kwietnia 2019r o godz. 15.30 w świetlicy ROD,, Ptasi Raj’’ w Gliwicach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które podsumowało prace zarządu i komisji rewizyjnej ROD na kadencje oraz przyjęło plany pracy na 2019 i na kadencję 2019-2022r. Z powodu braku kworum na pierwszy termin zebranie odbyło się w drugim terminie. Po przyjęciu porządku i regulaminu obrad przez glosowanie, przystąpiono do wyborów poszczególnych komisji to jest Komisji mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków. Następnie zarząd złożył sprawozdanie za 2018r tak merytoryczne jak i finansowe oraz przedstawił plan pracy na 2019 i kadencje 2019.2020 R a Komisja Rewizyjna złożyła sprawozdanie Z działalności oraz z badania bilansu i preliminarzy oraz zawnioskowała o udzielenie ustępującemu zarządowi absolutorium, co w głosowaniu zostało jednogłośnie przyjęte. Po przyjęciu sprawozdań przystąpiono do wyborów władz Statutowych ROD oraz delegatów na Rejonową Konferencję Przedzjazdową. Komisja Wyborcza na podstawie propozycji zgłaszanych przez uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego przedstawiła kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD oraz Delegatów na konferencję przedzjazdową kandydaci w glosowaniu jednogłośnie zostali wybierani. Po wyborach Komisja Uchwal i Wniosków przedstawiła projekty uchwał, które w głosowaniach zostały jednogłośnie przyjmowane przy jednym lub dwóch wstrzymujących się, co nie miało znaczenia ze wszystkie uchwały zostały przyjęte. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze obsługiwał Kierownik Delegatury rejonowej PZD w Gliwicach.
Źródło i foto J.P.


Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Budowlani

Napisany przez delegatura 2019-04-08 14:48:28 CEST

W dniu 30.03.2019 r w siedzibie Delegatury PZD odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze ROD Budowlani, które poprowadziła p.Janina Banasik. Zebranie odbyło się w drugim terminie o godz.12:30 .

Czas między I i II terminem zebrania wypełnił prezes p.Maciej Zabłocki przedstawiając najważniejsze sprawy w ogrodzie głównie dotyczące przepisów RODO oraz rozpoczętej inwestycji. W tej kwestii wielu cennych rad i wyjaśnień udzielił również nasz gość - kierownik delegatury p.Jan Pękala.

W dalszej części zgodnie z przyjętym planem i regulaminem przedstawiono sprawozdania ;merytoryczne i finansowe za 2018r oraz za kadencję, plan pracy na 2019 i na kadencję, preliminarz na 2019..
Komisja rewizyjna pozytywnie oceniła pracę Zarządu i zawnioskowała o udzielenie absolutorium. Wybrano siedmioosobowy skład nowego Zarządu oraz trzyosobowy skład Komisji Rewizyjnej . Ustępującym członkom Zarządu podziękowano za wieloletnią pracę wręczając kwiaty i pamiątkowe dyplomy.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte i przegłosowane większością głosów.
Dość burzliwa dyskusja dotyczyła inwestycji energetycznej i opłat z nią związanych – część osób nie chce partycypować w kosztach. Odpowiedzi i wyjaśnień udzielał przewodniczący Komisji Inwestycyjnej oraz kierownik Delegatury.

Po wyczerpaniu głosów w dyskusji przewodnicząca zakończyła obrady.


Janina Banasik


Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD,, Nad Kłodnicą’’ w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2019-04-08 00:06:44 CEST

W dniu 23 marca 2019r w ROD,, Nad Kłodnicą’’ w Gliwicach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które podsumowało prace zarządu i komisji rewizyjnej ROD za kadencje oraz przyjęło plany pracy na 2019 i na kadencję 2019-2022r. Z powodu braku kworum na pierwszy termin zebranie odbyło się w drugim terminie. Po przyjęciu porządku i regulaminu obrad przez glosowanie, przystąpiono do wyborów poszczególnych komisji to jest Komisji mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków. Następnie zarząd złożył sprawozdanie za 2018r tak merytoryczne jak i finansowe oraz przedstawił plan pracy na 2019 i kadencje 2019.2020 R a Komisja Rewizyjna złożyła sprawozdanie z działalności oraz z badania bilansu i preliminarzy oraz zawnioskowała o udzielenie ustępującemu zarządowi absolutorium, co w głosowaniu zostało jednogłośnie przyjęte. Po przyjęciu sprawozdań przystąpiono do wyborów władz Statutowych ROD oraz delegatów na Rejonową Konferencję Przedzjazdową. Komisja Wyborcza na podstawie propozycji zgłaszanych przez uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego przedstawiła kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD oraz Delegatów na konferencję przedzjazdową kandydaci w glosowaniu jednogłośnie zostali wybierani. Po wyborach Komisja Uchwal i Wniosków przedstawiła projekty uchwał, które w głosowaniach zostały jednogłośnie przyjmowane przy jednym lub dwóch wstrzymujących się, co nie miało znaczenia ze wszystkie uchwały zostały przyjęte. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze obsługiwał Kierownik Delegatury rejonowej PZD w Gliwicach.


Źródło i foto J.P.


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 155
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 842
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 7390
W tym roku stronę odwiedziło » » » 55505
Od początku stronę odwiedziło » » » 906397
 
Rekordowo odwiedziło nas 2753 Internautów w dniu 2018.12.16