STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY SZKOLENIA W DELEGATURZE PZD W GLIWICACH

baner codzienniepomagam.pl

 

AKTUALNO¦CI

<< Nowsze  Starsze >>

Prąd dla ROD - sukces w Sejmie - 28.10.2022

Napisany przez delegatura 2022-11-02 11:22:21 CET

Po miesiącu starań ze strony PZD, Sejm przyjął senacką poprawkę i uchwalił ważną dla działkowców nowelizację ustawy w sprawie opłat za prąd. Dzięki temu w 2023r działkowcy faktycznie uzyskają prawo do rozliczenia części opłat za prądwg cen z 2022 r. Nowelizacja zainicjowana przez PZD, to nie tylko ulga dla kieszeni działkowców. To również większa pewność, że w 2023 r. ogrody będą nadal zielone.

20 października 2022 r. Sejm uchwalił ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Jest to kolejny akt prawny mający ochronić niektóre grup odbiorców energii przed radykalnym wzrostem cen. Ustawa wprowadziła dla grupy odbiorców, w której znaleźli się m.in. działkowcy, maksymalny poziom ceny prądu - 785 zł netto za 1 MWh.

Dla działkowców równie, a może nawet ważniejsza, jest jednak dokonana jednocześnie nowelizacja ustawy 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Dzięki poprawce wywalczonej przez PZD, za część energii – 250 kWh na działkę – działkowcy zapłacą jeszcze niższą cenę, tj. wg stawek z 2022 r.

Przypomnijmy – ustawa z 7 października 2022r. wprowadziła zasadę, że w 2023 r. cześć odbiorców prądu będzie miała prawo do rozliczenia 2 MWh po cenach z 2022 r. Teoretycznie ustawa obejmowała również działkowców. Jednak - jak wykazały analizy przeprowadzone przez PZD - w praktyce nie wywołałaby takiego efektu. Wynikało to z tego, że do ustawy wprowadzono mechanizm, który w uproszczeniu sprowadzał się do zasady: pakiet 2MWh w cenie z 2022 r. przypada na jedną umowę z dostawcą prądu.

Tymczasem prawie wszyscy, spośród miliona działkowców, funkcjonują w systemie, gdzie stroną umowy z dostawcą prądu jest ROD. Rozliczenie zużycia prądu na działce ma charakter wewnątrzogrodowy, następuje w oparciu o podliczniki. Zatem pakiet 2 MWh w ochronnej cenie byłby „dzielony” na wszystkich działkowców z ROD. W efekcie w średniej wielkości ogrodzie w starej cenie na działkowca przypadłaby energia zużywana podczas 1 godziny pracy czajnika.

Choć PZD zasygnalizował krzywdzącą dla działkowców lukę w rozwiązaniach ustawy z 7 października niezwłocznie po jej uchwaleniu, głosując nad jej nowelizacją 20 października, Sejm nie wprowadził stosownej korekty. Na szczęście dla działkowców Senat – na wniosek senatora Adama Szejnfelda – przyjął poprawkę opartą o propozycje PZD.

Wprowadziła ona zasadę, że w przypadku ogrodów działkowych ilość prądu (sprzedawanego po cenie z 2022 r.) przypadająca na umowę z dostawcą, uzależniona będzie od ilości działek w ROD. Na działkę przypadać ma 250 kWh (dużo mniej niż w przypadku innych odbiorców). W ten sposób z ustawy zniknie luka, która w istocie dyskryminowała działkowców, gdyż obejmowała przywilejem np. właścicieli domów letniskowych (a nawet garaży) – dając im 2 MWh, a działkowcom de facto odmawiała takiej ochrony.

Determinacja PZD w staraniach o prawa działkowców przyniosła skutek. Głosując 27 października br. nad poprawkami Senatu, Sejm poparł korzystną dla działkowców nowelizację. Dzięki niej w 2023 r. znaczna część prądu zużytego na działkach w ROD zostanie rozliczona wg stawek z 2022 r. Pozostała część, zgodnie z nową ustawą, będzie rozliczona po cenie nie wyższej niż 785 zł za MWh netto.

Zmiana ta ma olbrzymie znaczenie dla ROD. Znacząca podwyżka ceny prądu, zwłaszcza na początku roku, mogłaby mieć katastrofalne skutki. W większości ROD zebrania, na których uchwalane są opłaty ogrodowe, odbywają się na przełomie kwietnia i maja. Bez zmiany ustawy, de facto dopiero w połowie 2023 r. do ogrodów wpłynęłyby opłaty uwzględniające podwyżkę cen prądu. W wielu przypadkach mogłoby więc zabraknąć środków na pokrycie rachunków, co oznacza odcięcie prądu. W ogrodach konsekwencją jest częstokroć brak wody z pomp. Co to oznacza w środku sezonu uprawowego nie trzeba tłumaczyć.

Można więc stwierdzić, że nowelizacja, której wprowadzenie zainicjował PZD, to nie tylko ulga dla kieszeni działkowców. To również większa pewność, że w 2023 r. ogrody będą nadal zielone.

BP


PZD NA TARGACH BUDOWNICTWA I KIERMASZU ROŚLIN OZDOBNYCH

Napisany przez delegatura 2022-09-16 09:42:11 CEST

PZD NA TARGACH BUDOWNICTWA I KIERMASZU ROŚLIN OZDOBNYCH

W dniach 10-11 09 2022r w Gliwickiej Arenie odbyły się 17-te Targi prezentujące nowości z dziedziny budownictwa oraz duży wybór roślin. Jednym z patronów tych Targów jest PZD Okręg Śląski.
Jak co roku mamy dla odwiedzających ciekawe wydawnictwa poradnicze w formie broszur oraz czasopisma Działkowiec i Mój Ogródek. Ta forma cieszy się dużą popularnością. Również mini szkolenia z różnych dziedzin ogrodnictwa budziły spore zainteresowanie. Wielu odwiedzających korzystało z indywidualnych porad z zakresu upraw. Przychodzili do nas również ci którzy otrzymali porady w latach ubiegłych aby podziękować za trafną pomoc w problemach ogrodniczych.
Dużą rzeszę odwiedzających stanowili właściciele własnych domków lub młodzi ludzie którzy są w trakcie budowy swojego gniazdka. Nasze porady dla nich z pewnością nie jednego uchroniły od popełnienia błędów w zagospodarowaniu swego zielonego otoczenia.
Działkowcy zwracali się do nas prosząc o porady ogrodnicze jak i prawne dotyczące funkcjonowania ogrodów. Najwięcej użytkowników działek można było spotkać przed Areną gdzie odbywał się kiermasz roślin. Tam też ruszyliśmy niosąc i rozdając materiały ogrodnicze.
Targi te pokazują naszą wiedzę i chęć dzielenia się nią z innymi.
Nasz kolorowy- dożynkowy boks cieszył oko a winogrona z naszych działek smakowały wszystkim.


Instruktor okręgowy SSI
Barbara GłogowskaZaproszenie

Napisany przez delegatura 2022-09-03 07:55:37 CESTDotacje unijne dla ROD – przygotowania i dokumenty PZD

Napisany przez delegatura 2022-06-06 15:52:02 CEST

Dotacje unijne dla ROD – przygotowania i dokumenty PZD
27 maja 2022r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła konkurs na nabór wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. PZD jako partner społeczny konsultował z Agencją założenia do programu od przełomu 2021/22r. Jednak ostateczny kształt dokumentów poznał dopiero w chwili ich publikacji przez ARiMR.

Pozyskanie środków i przeprowadzenie inwestycji finansowanych z dotacji jest dosyć skomplikowanym procesem. Stąd też władze krajowe PZD przygotowały wewnętrzne uregulowania dedykowane tym zagadnieniom. Dokumenty w tej sprawie zostały przyjęte przez Krajową Radę i Krajowy Zarząd PZD w niespełna tydzień po ogłoszeniu konkursu przez ARiMR. Określają one zadania i sposób działania organów PZD, poczynając od władz krajowych, przez okręgi i kończąc na zarządach ROD.

Jeżeli chodzi o kwestie funkcjonalne, to z punktu widzenia ROD, najistotniejszą wydaje się być uchwała KZ PZD nr 243/22, w której określono zasady udziału PZD (ROD) w konkursie. Opisuje ona najważniejsze elementy tego procesu m.in: składanie wniosku, zawarcie umów o granty, kwestie wyłonienia wykonawców oraz wydatkowania i rozliczania środków. Wskazano też zadania poszczególnych jednostek PZD tj. krajowej, okręgowych i ROD. Szczególne wymogi projektu uczyniły także koniecznym wdrożenie systemu pełnomocników, którzy będą reprezentować PZD w relacjach z ARiMR (uchwała KZ PZD nr 246/2022) i opracowanie wzorów stosownych pełnomocnictw (uchwała nr 247/22). Na potrzeby udziału w projekcie zmodyfikowano również tryb wyłaniania wykonawców i dostawców usług, wykonujących zlecenia na rzecz ROD (uchwała KR PZD nr 2/XIV/2022).

Dokumenty przyjęte przez PZD są skorelowane z dokumentami ARiMR. Należy zatem zaznaczyć, że ARiMR zastrzegła sobie możliwość ich modyfikacji. W przypadku zaistnienia takich zmian, władze krajowe PZD dokonają ich przeglądu i ewentualnej korekty w dokumentach wewnątrzorganizacyjnych.

BP

Uchwała nr l/XIV/2022 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia PZD do konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych ”

Uchwała nr 2/XIV/2022 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w ROD w związku z konkursem „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Uchwała nr 243/2022 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zasad udziału PZD w konkursie „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Uchwała nr 246/2022 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 31 maja 2022r. w sprawie określenia zasad reprezentacji PZD na potrzeby składania oświadczeń woli w związku z pozyskiwaniem środków z projektu prowadzonego przez ARiMR pt. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Uchwała nr 247/2022 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw dotyczących udziału ROD w projekcie „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych ”
Nadzwyczajne XIV posiedzenie Krajowej Rady PZD

Napisany przez delegatura 2022-06-06 15:50:16 CEST

Nadzwyczajne XIV posiedzenie Krajowej Rady PZD


1 czerwca 2022 r. w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne XIV posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył prezes Związku Eugeniusz Kondracki. Spotkanie dotyczyło realizacji konkursu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” ogłoszonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Porządek obrad Nadzwyczajnego XIV posiedzenia Krajowej Rady PZD został jednogłośnie przyjęty. Na podstawie potwierdzonej frekwencji Prezes PZD stwierdził prawomocność obrad. Następnie powołana została Krajowa Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: Izabela Ożegalska (OZ w Łodzi) – przewodnicząca, Robert Klimaszewski (OZ w Poznaniu), Józef Romanowski (OZ w Szczecinie).Rozpoczynając posiedzenie prezes Eugeniusz Kondracki omówił znaczenie konkursu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” ogłoszonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla PZD i ROD. Przypomniał, że Związek od kilku miesięcy współpracował z ARiMR w sprawie opracowania założeń do projektu, który umożliwiłby wykorzystanie unijnych środków na potrzeby ROD. Konkurs został ogłoszony 27 maja na stronie ARiMR. – Chcielibyśmy, aby te 47 mln zł Polski Związek Działkowców wykorzystał w możliwie szerokim zakresie – podkreślał prezes Kondracki. To duże wyzwanie dla całego Związku. Spełnienie warunków, które przewiduje regulamin konkursu nie będzie łatwe, trzeba będzie dopilnować prawidłowego, zgodnego z regulaminem ich wykorzystania. Dodatkowym warunkiem skorzystania z finansowania jest funkcjonowanie inwestycji przez 5 lat. Mimo tych wymogów w ocenie prezesa Eugeniusza Kondrackiego, to dobry program, który będzie zastrzykiem finansowym dla ogrodów. Dlatego warto, aby ROD składały wnioski o pozyskanie grantów, choć mogą początkowo uważać, że to zbyt duże wyzwanie. Będą jednak mogły liczyć na wsparcie Związku podczas całego procesu zarówno wnioskowania o grant, jak i realizacji inwestycji. Aby usprawnić przebieg procesu Krajowy Zarząd PZD przyjął 31 maja 2022 r. trzy uchwały – nr 243, 246 i 247.Ten cel przyświecał także uchwałom Krajowej Rady PZD jednomyślnie przyjętym podczas nadzwyczajnego posiedzenia KR PZD.

Pierwsza to Uchwała nr 1/XIV/2022 KR PZD z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia PZD do konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” . Druga – Uchwała nr 2/XIV/2022 KR PZD z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w ROD w związku z konkursem „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Podczas dyskusji przed głosowaniem nad przyjęciem obu uchwał Edward Galus prezes OZ Świętokrzyskiego w Kielcach podkreślał, że dzięki programowi będziemy mogli realizować programy PZD m.in. dotyczące bioróżnorodności i klimatu. Natomiast prezes Tadeusz Jarzębak OZ w Szczecinie wyraził zadowolenie, że wreszcie dostrzeżono rodzinne ogrody działkowe, ich znaczenie dla środowiska i społeczności lokalnych i potrzeby, które pozwolą jeszcze lepiej spełniać funkcje zapisane w Ustawie o ROD. Prezes Kondracki zauważył, że projekt ogłoszony przez ARiMR, to m.in. efekt coraz lepszego zrozumienia roli ROD przez społeczności lokalne. Sprzyja temu zacieśnianie relacji Związku z samorządami lokalnymi, co owocuje coraz częściej przyznawanymi dotacjami samorządowymi dla ROD.Część poświęconą szczegółom realizacji konkursu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” rozpoczął prezes Eugeniusz Kondracki. Wyraził zadowolenie z tak licznej obecności przedstawicieli OZ w naradzie. Zapewnił, że Związek jest dobrze przygotowany merytorycznie do udziału w konkursie grantowym. Zaapelował, aby wykorzystać spotkanie do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości, aby w Okręgach była pełna wiedza na temat projektu.

Następnie r.pr. Bartłomiej Piech, dyrektor Biura Prawnego omówił, w jaki sposób PZD będzie reprezentowany w konkursie. Poinformował, że Okręgi wskażą pełnomocników (minimum trzech), których ustanowi KZ PZD. Muszą to być członkowie okręgowego zarządu. Ich umocowanie obejmie wszelkie czynności prawne dokonywane przez PZD wobec ARiMR związane z pozyskaniem i wykorzystaniem środków z projektu. Ich funkcją będzie udzielenie pełnomocnictw pełnomocnikom substytucyjnym, których wskaże ROD. Dyrektor Piech zaznaczył, że co do zasady pełnomocnicy powinni być członkami organów PZD. Omówił też treść i zakres pełnomocnictw, rodzaje rejestrów prowadzonych w związku z konkursem. Przypomniał, że kwestie te reguluje Uchwała KZ PZD nr 246 z 31 maja 2022 r. w sprawie określenia zasad reprezentacji PZD na potrzeby składania oświadczeń woli w związku z pozyskiwaniem środków z projektu prowadzonego przez ARiMR.R.pr. Monika Pilzak przedstawiła zasady uczestnictwa w konkursie począwszy od pomysłu do momentu zakończenia realizacji projektu. Omówiła zasady składania wniosków o przyznanie grantu, otrzymywanie i rozliczanie grantu oraz samą realizację zadania konkursowego. Zaznaczyła, że ogólne zasady znalazły się w Uchwale KZ PZD nr 243 z 31 maja w sprawie udziału PZD w konkursie. Zaapelowała też o dokładne zapoznanie się z dokumentami – szczególnie z Regulaminem. Przypomniała, że co do zasady inwestycja zgłaszana do konkursu powinna być realizowana w częściach wspólnych ogrodu oraz że musi ona sprzyjać poprawie stanu środowiska naturalnego.

Jakie są obowiązki PZD wynikające z umowy o powierzenie grantu, w tym związane ze składaniem weksli in blanco, wyjaśnił z-ca dyrektora Biura Prawnego Tomasz Terlecki. Podkreślił, że stroną umowy w sprawie pozyskania grantu jest PZD, gdyż to Związek posiada osobowość prawną i to na nim będzie spoczywała odpowiedzialność za właściwą realizację zadania.Zadania możliwe do realizacji w ROD w ramach konkursu przedstawiła kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami Mariola Kobylińska. Przypomniała, że granty przeznaczone są na określony katalog inwestycji przede wszystkim prośrodowiskowych (zawiera je Regulamin konkursu grantowego). Ich realizacja nie może przekroczyć 12 miesięcy i musi się zakończyć do 31 sierpnia 2023 r. Mariola Kobylińska uczuliła też uczestników narady na konieczność zbierania i przechowywania wszystkich dokumentów związanych z pozyskaniem środków, gdyż przez 5 lat możliwa będzie ich kontrola.

W jaki sposób sporządzić wniosek o przyznanie grantu wyjaśniła gł. spec. ds inwestycji w WGG – Izabela Wasiak.Nadzwyczajne posiedzenie KR PZD podsumował prezes Eugeniusz Kondracki. Przyznał, że procedury pozyskania środków są skomplikowane. Zapewnił jednak, że rodzinne ogrody działkowe otrzymają merytoryczne wsparcie ze strony PZD. Dodał, że poza dotychczasowymi działaniami powołany zostanie zespół księgowy, który przygotuje wytyczne dla ogrodów w kwestii rozliczania. Na zakończenie prezes Eugeniusz Kondracki podziękował uczestnikom za udział w spotkaniu i aktywność. Podkreślił, że wszystko wskazuje na to, iż potrzebne będą kolejne narady dotyczące pozyskania środków z projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” ogłoszonego przez ARiMR.

LS


Komunikat KZ PZD z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia przez ARiMR konkursu na nabór wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Napisany przez delegatura 2022-06-01 21:09:55 CEST

Komunikat KZ PZD z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia przez ARiMR konkursu na nabór wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”
30 maja, 2022

Komunikat

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 30 maja 2022 roku

w sprawie ogłoszenia przez ARiMR konkursu na nabór wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała na swojej stronie dokument dotyczący konkursu na nabór wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Łączna kwota przeznaczona na granty wynosi 47 mln zł.

Krajowy Zarząd PZD od kilku miesięcy prowadził rozmowy z ARiMR w sprawie opracowania założeń do projektu, który umożliwi wykorzystanie środków z funduszy unijnych na inwestycje w ROD.

Konkurs ogłoszony przez ARiMR ma za zdanie wyłonić projekty, które w największym stopniu przyczynią się do ochrony i poprawy jakości terenów zielonych w miastach.

Zadanie to będzie realizowane poprzez przyznanie grantów dla rodzinnych ogrodów działkowych na realizację projektów w częściach wspólnych ROD, które najbardziej przyczynią się do rozwoju zielonej infrastruktury.

Wnioski o przyznanie grantu mogą składać rodzinne ogrody działkowe. Każdy ROD może być objęty tylko jednym wnioskiem. Wartość grantu dla jednego rodzinnego ogrodu działkowego może wynosić nie mniej niż 10 tys. zł i nie więcej niż 100 tys. zł. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego.

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy, a ponadto nie może trwać dłużej niż do 31 sierpnia 2023 r.

Wnioski o przyznanie grantu należy składać do Oddziałów Regionalnych ARiMR.

KZ PZD ocenia, że środki te mogą w znaczący sposób przyczynić się do rozwoju infrastruktury zielonej i technicznej w ogrodach. Dlatego PZD podjął działania, których celem jest wypracowanie narzędzi pozwalających ogrodom w jak największym stopniu skorzystać z tego programu i udzielenie ROD merytorycznego wsparcia w procesie ubiegania się o granty w ogłoszonym konkursie.

Krajowy Zarząd PZD opublikuje dokumenty wspomagające i ułatwiające przystąpienie ROD do konkursu.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, 30 maja 2022 r.

OGŁOSZENIE AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych – nabór wniosków o przyznanie grantów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza konkurs na nabór wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w terminie od dnia 30 maja 2022 r.Konkurs grantowy jest konkursem otwartym podzielonym na etapy miesięczne, trwające od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca, z wyjątkiem pierwszego etapu, który trwa od 30 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu strategicznego, jakim jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez realizację celów operacyjnych, tj.

przeciwdziałanie spadkowi różnorodności biologicznej,
poprawa jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska,
zwiększenie wartości usług ekosystemów.
Przedmiotem konkursu jest przyznanie grantów na dofinansowanie projektów, które najbardziej przyczynią się do rozwoju zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) w częściach wspólnych.

Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie grantu są podmioty zarejestrowane
w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jako stowarzyszenia ogrodowe. Zgodnie z art. 2
pkt. 6 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 2021 r., poz. 1073), przez stowarzyszenie ogrodowe należy rozumieć stowarzyszenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) powołane wyłącznie w celu zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych.

Uprawniony podmiot może złożyć w ramach niniejszego konkursu więcej niż jeden wniosek. Jeden wniosek o przyznanie grantu składany przez stowarzyszenie ogrodowe, może obejmować więcej niż jeden ROD, prowadzony przez to stowarzyszenia ogrodowe. ROD może być objęty tylko jednym wnioskiem.

Kwota przeznaczona na granty wybrane w konkursie wynosi 47 mln zł. Wartość grantu dla jednego ROD wynosi nie mniej niż 10 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł. W przypadku ROD, w którym liczba działek indywidualnych przekracza 400, maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych (maksymalna wartość grantu) ustalana jest jako iloczyn: liczby działek indywidualnych w ROD oraz współczynnika 250 zł (np. dla ROD z 480 działkami maksymalna wartość grantu wynosi 480x250zł = 120 000zł), ale nie więcej niż 150 000 zł. Kwoty minimalne i maksymalne dotyczą kosztów, które mają być poniesione na wsparcie rozwoju zielonej infrastruktury jednego ROD oraz dotyczą kosztów przewidywanych na etapie składania wniosku o przyznanie grantu. Wzrost kosztów rzeczywistych w trakcie realizacji projektów ponad limit wydatków określony we wniosku o przyznanie grantu nie zostanie objęty refundacją.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione od dnia złożenia wniosku o przyznanie grantu do dnia 31 sierpnia 2023 r. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym nie może trwać dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Ubiegając się o dofinansowanie projektu Wnioskodawca, nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego, w zakresie kosztów kwalifikowalnych objętych wnioskiem.

Złożone wnioski o przyznanie grantu oceniane są pod względem formalnym
i merytorycznym, a w dalszej kolejności uszeregowane na liście rankingowej według liczby uzyskanych punktów, poczynając od wniosku, który uzyskał największą liczbę punktów. Granty przyznawane są Wnioskodawcom, zgodnie z kolejnością umieszczania wniosków na liście rankingowej, z tym że suma wartości wszystkich przyznanych grantów nie może przekroczyć kwoty 47 mln złotych. Projekt może być zakwalifikowany do przyznania grantu pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę minimum 20 punktów.

Formularz wniosku o przyznanie grantu oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.gov.pl/arimr.

Wnioski o przyznanie grantu składa się do Oddziału Regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce położenia ROD, którego dotyczy wniosek, m.in.

osobiście;
przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896) albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą
w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070, z 2022 r. poz. 1087). Zgodnie z art. 147 ust. 2 i 3 oraz art. 155 ust. 5 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569, poz. 1002) doręczenie korespondencji na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, jest równoważne
w skutkach prawnych z doręczeniem na elektroniczny adres do doręczeń do czasu zaistnienia obowiązku stosowania przez ARiMR tej ustawy.
W przypadku składania wniosku o przyznanie grantu po zaistnieniu obowiązku stosowania przez ARiMR ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wniosek będzie można złożyć również w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r.
o doręczeniach elektronicznych, wpisany do bazy adresów elektronicznych,
o której mowa w art. 25 tej ustawy.

Informacje o zasadach przyznawania grantów w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi Priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 udzielane są w punktach informacyjnych w siedzibach oddziałów regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.gov.pl/arimr) i pod bezpłatnym numerem infolinii 800 38 00 84.

Materiały

1_Regulamin_Konkursu_ROD
1_Regulamin_Konkursu_ROD_-_27052022_r.pdf0.59MB
2_Wniosek_o_przyznanie_grantu_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_1_do_RK.DOCX0.07MB
3_Kryteria_przyznawania_grantu_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_2_do_RK.pdf0.77MB
4_Karta_oceny_formalnej_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_3_do_RK_(1).DOCX0.04MB
5_Karta_oceny_merytorycznej_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_4_do_RK.DOCX0.06MB
6_Umowa_o_powierzenie_grantu_-_ROD_-_27052022_r_-zał_nr_5_do_RK.pdf0.63MB
7_Zapotrzebowanie_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_1_do_Umowy.xlsx0.02MB
8_Sprawozdanie_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_2_do_Umowy.DOCX0.04MB
8a_Zestawienie_kosztów_-_zał_do_spr-_ROD_-_27052022_r.xlsx0.02MB
9_Oświadczenia_o_kwalifikowalności_VAT_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_nr_3_do_Umowy.rtf0.07MB
10_Harmonogram_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_nr_4_do_Umowy.xls0.08MB
11_Harmonogram_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_nr_5_do_Umowy.xls0.04MB
12_Oświadczenie_o_zmianie_rachunku_bankowego_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_nr_6_do_Umowy.rtf0.07MB
13_Obowiązki_informacyjne_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_nr_7_do_umowy.rtf35.54MB
14_Harmonogram_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_nr_1_do_wniosku.xlsx0.02MB
15_Budżet_projektu_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_nr_2_do_wniosku.xlsx0.02MB16_Podręcznik_WNIOSKODAWCY_-_ROD
16_Podręcznik_WNIOSKODAWCY_-_ROD_-_27052022_r.pdf1.03MB


Będzie druga edycja „Mojego deszczu” dla gliwiczan - 16.03.2022

Napisany przez delegatura 2022-03-18 08:26:17 CET

Będzie druga edycja „Mojego deszczu” dla gliwiczan - 16.03.2022
Zgodnie z zapowiedziami, Gliwice uruchomią wiosną drugą edycję miejskiego programu dotacyjnego związanego z łapaniem deszczówki. W uchwale w tej sprawie, przyjętej na marcowej sesji przez gliwickich radnych, poszerzono grono osób mogących starać się o miejskie dofinansowanie.

W tegorocznej odsłonie gliwickiego programu łapania deszczówki „Mój deszcz” znów będzie można uzyskać nawet 4 tys. zł jednorazowego dofinansowania na pokrycie maksimum 85% kosztów poniesionych na zakup, wykonanie i montaż elementów zbiorników podziemnych i naziemnych o pojemności do 10 metrów sześciennych (w tym dekoracyjnych), służących gromadzeniu i wykorzystaniu wód deszczowych w miejscu opadu. Tak jak w ubiegłym roku o dotację z budżetu miasta na wykonanie systemów deszczowych będą mogli starać się mieszkańcy, wspólnoty mieszkaniowe i stowarzyszenia (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi). Do tego grona dołączą osoby fizyczne, w tym działkowcy lub ich małżonkowie korzystający z działki na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w Gliwicach. Jak przewidziano w uchwale, dotacja dla nich wyniesie maksymalnie 500 zł, ponieważ będą oni mogli ubiegać się wyłącznie o dofinansowanie do zastosowania naziemnego lub dekoracyjnego zbiornika retencyjnego na działce zabudowanej altaną.

Dotacja dla danego beneficjenta programu „Mój deszcz” na daną nieruchomość będzie przysługiwać tylko raz. Nie będzie mogła być przeznaczona na inwestycję wykonaną przed zawarciem umowy dotacyjnej. Warto także pamiętać, że podobnie jak w ubiegłym roku będzie obowiązywał zakaz podwójnego finansowania – dotacja nie może bowiem pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel, finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł.

Miasto ma do rozdysponowania na ten rok pulę środków w wysokości pół miliona złotych. Ogłoszenie naboru wniosków nastąpi wiosną. Dokumenty będą przyjmowane przez Wydział Gospodarowania Wodami UM w Gliwicach.

Gliwicki program dotacyjny „Mój deszcz” wpisuje się w globalne trendy walki ze zmianami klimatu. W obliczu coraz częstszych okresów susz spowodowanych galopującymi zmianami klimatycznymi na Ziemi, gromadzenie deszczówki jest nie tylko przydatne, ale wprost konieczne! Łapiąc wody opadowe, nie marnujemy cennej wody pitnej, która w codziennym spożyciu nie może być zastąpiona żadnym innym rodzajem wody. Zgromadzona deszczówka może posłużyć nam do podlewania trawników, nawadniania ogrodu bądź np. mycia samochodu. Co ważne – łapanie deszczówki nic nie kosztuje, przynosi za to oszczędności w domowym budżecie, a dodatkowo pomaga w dbaniu o prawidłową gospodarkę wodną w naszej okolicy. Dzięki temu, że woda utrzymuje się na działce i nie odpływa do kanalizacji oraz rzeki, poprawia się nawodnienie terenów.

– Uruchamiamy drugą edycję programu dotacyjnego „Mój deszcz”, który wpisuje się w założenia Planu adaptacji Miasta Gliwice do zmian klimatu. Nasz program z założenia stanowi uzupełnienie dla programu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Moja woda”. W ramach ubiegłorocznego rozdania, w którym mieliśmy do rozdysponowania półmilionową pulę środków, do Urzędu Miejskiego w Gliwicach wpłynęło ponad 200 wniosków. Zainteresowanie „Moim deszczem” było jednak znacząco większe, stąd zmiany w katalogu jego beneficjentów, które umożliwią staranie się o dotację także przez działkowców będących użytkownikami rodzinnych ogrodów działkowych. Zachęcamy do śledzenia miejskich mediów i udziału w naborze wniosków! – Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic.źródło: gliwice.eu


Prace nad krajowym programem dotacji dla ROD - 10.03.2022

Napisany przez delegatura 2022-03-10 17:20:12 CET

Prace nad krajowym programem dotacji dla ROD - 10.03.2022
Polski Związek Działkowców współpracuje z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. W ramach programu ogrody miałyby możliwość otrzymania dotacji na realizację działań (zgodnych z założeniami programu) w kwocie nawet do 100 000 zł na 1 ROD.

9 marca br w siedzibie Agencji odbyły się kolejne rozmowy na temat programu. W rozmowach uczestniczyli:

ze strony ARiMR – Pani Halina Szymańska - Prezes ARiMR – oraz Pani Monika Zielińska – Dyrektor Departamentu Działań Premiowych ARiMR,

ze strony PZD - Pan Eugeniusz Kondracki - Prezes PZD, Pan Bartłomiej Piech – Dyrektor Biura Prawnego PZD oraz Pani Mariola Kobylińska – Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami.

Rozmowy dotyczyły:

katalogu zadań możliwych do realizacji w ramach Projektu przez zarządy ROD na terenie ogrodów
kryteriów formalnych oraz merytorycznych przyznawania grantów (dotacji)
doprecyzowania zapisów umowy określającej warunki wypłaty i rozliczenie grantu.
Podczas spotkania wymienione zostały stanowiska stron oraz zgłoszono szereg propozycji, co do dokumentów i warunków realizacji zadań. Zdecydowana większość z propozycji PZD spotkała się ze zrozumieniem ze strony kierownictwa ARiMR. Daje to uzasadnioną nadzieję, że ostateczny kształt dokumentów będzie odpowiadał potrzebom i możliwościom ROD. Strony ustaliły, że PZD przedstawi konkretne propozycje korekty dokumentów, które zostaną przeanalizowane przez ARiMR i pozostałych uczestników procesu decyzyjnego, a skorygowane materiały będą przedmiotem ustaleń na kolejnym spotkaniu.

Potencjalnie program stanowi olbrzymią szansę dla rozwoju ROD. W skali kraju przewiduje się przeznaczenie na granty dla ROD nawet 50 milionów złotych. Dotacja dla jednego ogrodu może wynieść maksymalnie 100 000 zł. Z uwagi na uwarunkowania programu unijnego, z którego mają pochodzić środki, wsparcie ma służyć głównie realizacji celów prośrodowiskowych oraz klimatycznych. Stąd minimum 70% kwoty, która trafi do ROD, musi być przeznaczona na taki cel. Dzięki zabiegom PZD wstępnie uzgodniono jednak, że pewna część kwoty, która trafi do ogrodu (maksymalnie 30 %), będzie mogła być wykorzystana również na działania z zakresu modernizacji i remontów infrastruktury ogrodowej. Ze zrozumieniem spotkał się także postulat PZD, aby - tam gdzie to będzie zasadne - dotacją wsparto działanie realizowane wspólnie przez kilka ROD – dotyczyły przedsięwzięć realizowanych jednocześnie na terenie kilku ROD.

Projekt listy działań, które mogą uzyskać dofinansowanie (dokument roboczy) LINK.

Ustalono, że kolejne spotkanie przedstawicieli ARiMR i PZD odbędzie się jeszcze w marcu. Jeżeli warunku programu zostaną ostatecznie uzgodnione, obie strony deklarują możliwie szybie przystąpienie do jego realizacji. Wynika to m.in. z krótkiego okresu na wykorzystanie środków. Zadania wspierane z grantów powinny być zrealizowane do 30 czerwca 2023r. Zatem na realizację całej procedury, tj. złożenie wniosku, przyznanie grantu, podpisanie umowy, realizację zadania, jego odbiór i rozliczenie; przypadnie ok. 12 miesięcy. Wnioski będą rozpatrywane przez ARiMR w transzach, w okresach miesięcznych.

Uwaga: z założeń wynika, że o grant nie może się ubiegać projekt:

- którego realizacja rozpocznie przed dniem złożenia wniosku.

- korzysta już z innego wsparcia publicznego, np. dotacji od gminy.

Niewątpliwie realizacja programu będzie wymagała ze strony struktur PZD olbrzymiej aktywności i zaangażowania. Dlatego już dziś warto rozważyć, czy i ewentualnie jakiego rodzaju działania, mogą być przedmiotem wniosku i przygotować ich wstępne założenia. Wówczas po uruchomieniu programu będzie więcej czasu na dopełnienie formalności. Należy przy tym pamiętać, że finansowanie działań z wykorzystaniem środków publicznych wymaga szczególnej dbałości o kwestie formalne, zwłaszcza w zakresie dokumentacji finansowej. Niewątpliwie ROD należącym do OFK będzie dużo łatwiej im sprostać.

Informacje o dalszych ustaleniach będą udostępniane na bieżąco oraz przesyłane na adresy email ROD.Opracował:

B. Piech


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 31
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 747
W tym miesi±cu stronę odwiedziło » » » 2601
W tym roku stronę odwiedziło » » » 88236
Od pocz±tku stronę odwiedziło » » » 1378665
 
Rekordowo odwiedziło nas 3940 Internautów w dniu 2023.05.10