STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY SZKOLENIA W DELEGATURZE PZD W GLIWICACH

baner codzienniepomagam.pl

 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Szkolenie nowych działkowców

Napisany przez delegatura 2017-11-13 09:35:30 Środkowoeuropejski czas stand.

W dniu 07.11.2017r w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach odbyło się kolejne a zarazem ostatnie w tym roku szkolenie nowych działkowców, którzy zostali przyjęci do PZD. Szkolenie prowadził wykładowca szkoleń związkowych Pan Sebastian Ciągwa. Tematem wykładów było Ustawa o ROD z dnia 13 grudnia 2013r szczególnie rozdziały IV i V, Statut PZD ze szczególnym omówieniem rozdziałów III, V, VI I X, Regulamin ROD ze szczególnym omówieniem rozdziałów IV, V, VII i VIII oraz najważniejsze uchwały KR. Po wykładach rozpoczęła się dyskusja oraz zadawanie pytań, na które wykładowca odpowiadał na zadawane pytania. Wnioski, jakie się nasuwają są następujące szkolenia są niezbędne, bo wyjaśniają wiele zagadnień nurtujące nowych działkowców a wynikają one z zadawanych pytań na tematy, które były dla nich mało jasne. Pomimo ze kończymy szkolenia dla nowoprzyjętych do PZD w tym roku, ale wznowienie szkoleń planujemy na marzec 2018 r. W okresie zimowym planujemy opracować materiały które będą pomocne aby szkolenia stały się bardziej przystępne i zrozumiałe przez każdego słuchacza .


Źródło J.P. foto. S.K.


Spotkanie dożynkowe Delegatury Rejonowej w Gliwicach pod Hasłem 120-lecie Ogrodów Działkowych w Polsce

Napisany przez delegatura 2017-11-02 01:56:14 Środkowoeuropejski czas stand.

W dniu 28.10 2017r na ROD,, Szarotka’’ w Gliwicach odbyło się spotkanie dożynkowe Delegatury Rejonowej w Gliwicach pod Hasłem 120-lecie Ogrodów Działkowych w Polsce. Po odegraniu hymnu związkowego Kierownik Biura Delegatury Rejonowej w Gliwicach w krótkim zarysie dokonał omówienia historii ogrodnictwa działkowego od ich zarania do czasu obecnego. Następnie Prezes OZ. Śląskiego pan Józef Noski dokonał omówienia zadań na obecny czas oraz na przyszłość, które należy realizować, aby ogrody spełniały swa rolę oraz się rozwijały, bo to będzie służyć tak dla ogrodów jak również dla społeczeństwa. W dalszym wystąpienie omówił o trwających pracach nad Statutem PZD, który musi być zgodny z nowa ustawa stowarzyszeniową. Po części oficjalnej Prezes OZ Śląskiego wręczył najbardziej zasłużonym działaczom związku Medal Jubileuszowy za wybitne zasługi dla rozwoju ogrodów działkowych, oraz Dyplomem za osobiste zaangażowanie w rozwój ogrodów działkowych dla pokoleń oraz współudział w tworzeniu, umacnianiu oraz obronie Związku. Po wręczeniu odznaczeń i dyplomów kierownik Delegatury podziękował zarządom ROD działaczom związku oraz działkowcom za współprace oraz zaangażowanie w wykonywaniu nałożonych zadań, które służą działkowcom. Delegatura Rejonowa dziękuje Zarządowi ROD,, Szarotka’’ za wzorowe przygotowanie sali oraz za pomoc w organizacji spotkania.

Źródło i Foto J.P. i B.G.


Mieszkańcy miast skarżą się na działkowców. Powodem jest łamanie zakazu spalania - 23.10.2017

Napisany przez delegatura 2017-10-26 02:42:25 Środkowoeuropejski czas letni

Chodzi szczególnie o śmieci, które zalegają w wielu miejscach. Działkowe ogniska mają to do siebie, że często spala się w nich także śmieci. Tymczasem palenie starych ubrań, butów, folii, kartonów, czy plastikowych butelek jest zabronione ustawą i absolutnie nie wolno tego robić.

Media przytaczają opinie mieszkańców miast, którzy skarżą się na działkowców i ogrody. Gazeta Śląska publikuje zdjęcia, na których widać, jak nad ogrodami działkowymi unoszą się kłęby dymu. Gazeta przytacza wypowiedzi mieszkańców Świdnicy, którzy mają dość tak uciążliwego sąsiedztwa i skarżą się, że nie pomaga nic, nawet skargi do Straży Miejskiej, bowiem działkowcy mimo upomnień, dalej lekceważą przepisy. Portal „walbrzyszek.com” zamieszcza opinię jednej z mieszkanek Wałbrzycha, która jest oburzona zachowaniem działkowców. Według jej relacji, na ogrodach działkowych nie trudno zauważyć leżące dookoła butelki, styropian, zużyte opakowania i inne śmieci, które wydzielają nieprzyjemne zapachy skutecznie zniechęcając mieszkańców do jesiennych spacerów po tym terenie. Portal „jg24.pl” przypomina działkowcom z Jeleniej Góry, że system gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia odbiór odpadów biodegradowalnych, w tym również odpadów z ogrodów działkowych.


Fot. Archiwum PZD

W związku z tym spalanie trawy i liści na działkach w ROD, a także innych odpadów po jesiennych porządkach na terenie ogrodów jest zupełnie nieuzasadnione, a co ważniejsze jest kategorycznie zabronione. W podobnym tonie publikowanych jest wiele artykułów, w których działkowcy krytykowani są za spalanie swoich odpadów, a przez to zatruwanie miasta i środowiska. Również do Krajowej Rady PZD co i rusz docierają skargi zarówno ze strony zatruwanych dymem mieszkańców, jak i samych działkowców, którym przeszkadzają uciążliwi sąsiedzi z działki obok. Mieszkający obok ogrodów ludzie mają dość zatruwania środowiska trującymi i niebezpiecznymi kłębami dymu, które zagrażają ruchowi drogowemu, a przede wszystkim zdrowiu. Wiadomo przecież nie od dziś, że w wyniku spalania śmieci do gleby, wód i powietrza przenikają rakotwórcze substancje. Ogień wyjaławia glebę, a ponadto zabija zwierzęta i mikroorganizmy. Łamanie zakazu spalania to wyłącznie pojedyncze przypadki, a nie częsta praktyka. Jest wiele ogrodów, gdzie problem ten zupełnie nie występuje, a zarządy ROD dbają o przestrzeganie zakazu spalania i prowadzą nadzór , sprawdzając, czy działkowcy mają kompostowniki, a także oferują pomoc w ich zakładaniu. Niestety wystarczy kilku łamiących prawo działkowców, by zaszkodzić wszystkim. Uciążliwa, sezonowa powtarzalność tego procederu sprawia, że działkowcy tracą życzliwość ze strony własnej społeczności lokalnej, co w przyszłości może mieć daleko idące konsekwencje dla istnienia ogrodów w miastach. Takie działanie nie tylko uderza w dany ogród, ale kształtuje opinię społeczną w odniesieniu do wszystkich działkowców, ogrodów, a nawet PZD. Dlatego mieszkańcy chcą, by prawo o zakazie spalania było skuteczniej egzekwowane, a działkowcy dostawali najwyższe z możliwych kary. Jednak to nie tylko kwestia mandatu, ale także kreowania opinii o środowisku działkowym. Zważając na to, jak wiele problemów i zagrożeń czyha na ogrody działkowe od wielu lat, działkowcy potrzebują szerokiego poparcia społecznego.

Drodzy działkowcy, czy naprawdę chcecie być postrzegani jako truciciele miast i współproducenci smogu?


Choć za tego typu działania grozi dość surowa kara, bo grzywna może wynieść nawet 500 zł, to wciąż nie odstrasza to kolejnych działkowców od łamania prawa. Wielu działkowców nie chce przyjąć do wiadomości zakazu spalania. Wciąż pamiętają zmierzchłe czasy, gdy spalanie obumarłych części roślin i gałęzi było dopuszczalne w ciągu dnia w okresie od 1 maja do 30 września. Niestety, to już przeszłość. Regulamin ROD, który wszedł w życie 1 stycznia 2016r. mówi w § 68 w pkt. 5. o całkowitym zakazie spalania odpadów i resztek roślinnych. W świetle przepisów związkowych działkowcom zabrania się spalania na terenie ogrodu wszelkich odpadów oraz wypalania traw.

Związek prowadzi aktywną kampanię informacyjną dla działkowców zarówno w internecie, jak i poprzez związkową prasę. Informacja o zakazie spalania pojawia się regularnie na łamach „działkowca”, „Zielonej Rzeczpospolitej”, „Biuletynu Informacyjnego”, „Aktualności związkowych”, a także w „Informatorze działkowca”, który wieszany jest przez zarządy ROD na ogrodowych tablicach informacyjnych. Ponadto wiedza ta przekazywana jest podczas szkoleń dla działkowców, spotkań z prezesami ROD, a także podczas walnych zebrań w ROD. Działkowcy wiedzą o zakazie spalania, konsekwencjach i obowiązku posiadania kompostownika. Niestety, wiedza to jedno, a rzeczywistość to drugie.Ogrodowe śmietniki


Niektórzy działkowcy pozbywają się śmieci nie poprzez spalanie... To, co możemy zobaczyć na przesłanych do Krajowej Rady PZD zdjęciach budzi niesmak i rodzi pytania, jakim sposobem w ogrodowych śmietnikach możemy znaleźć nie tylko gałęzie i odpady zielone, ale nawet zużyte wersalki, połamane meble i zepsute sprzęty AGD? Jak to możliwe, że dbający z taką pasją o swoje działki potrafią jednocześnie wyrzucać do wspólnych kontenerów wszystko, co popadnie? Decydując się na wyrzucania zużytej elektroniki na ogrodowy śmietnik działkowiec musi mieć świadomość rażącego naruszenia nie tylko ogrodowego Regulaminu, ale także obowiązującego prawa. Naraża się tym samym na grzywnę, która może w tym wypadku wynieść nawet 5 tys. złotych! Zużyte sprzęty AGD i RTV należy oddawać do punktu zbierającego elektrośmieci, punktu skupu złomu lub zakładu przetwarzania. Można je także oddawać w sklepie przy okazji zakupu nowego. Z tego tytułu nie są pobierane żadne opłaty, więc to nie kwestia oszczędności, że sprzęty te pojawiają się pod wieloma śmietnikami w ROD, ale to wyraz pogardy dla obowiązujących przepisów i cwaniactwa. Podobnie rzecz ma się z odpadami zielonymi. „Każdy działkowiec wie, że obowiązuje zakaz wyrzucania do kontenerów tego, co widać na zdjęciach, przy jednoczesnym obowiązku posiadania na każdej działce kompostownika” – zauważa działkowiczka i załącza zdjęcia ze swojego ogrodu. Jak pisze to sprawa żenująca, tym bardziej, „że sprawcami takiej sytuacji są nie tylko nowi, ale także starzy działkowcy” – zauważa. Tymczasem paragraf 68 pkt. 2 jasno wskazuje, że działkowcy oraz inne osoby przebywające na terenie ROD mają zakaz wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych”. Odpadów też nie można także spalać. Działkowiec zobowiązany jest do postawienia na działce kompostownika (§ 42 Regulaminu ROD) i składowania w nich resztek roślinnych. Resztki, które nie nadają się do kompostowania oraz pozostałe śmiecie należy umieścić w specjalnie do tego przeznaczonym pojemniku na terenie ROD. Zgodnie z treścią obowiązującej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz § 36 Regulaminu ROD Zarządy są zobowiązane do wyposażania terenów ROD w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów, do których działkowcy będą mogli wrzucać odpady z działki nie podlegające kompostowaniu.Co zatem zrobić z odpadami?

Większość liści i odpadów biodegradowalnych to znakomity materiał na kompost. Najprostszym sposobem pozbycia się resztek roślinnych jest więc założenie kompostownika, który można później ponownie wykorzystać do nawożenia roślin. Każdy działkowiec ma obowiązek wyposażenia swojej działki w kompostownik. Szczegółowe informacje na temat kompostownika można znaleźć w bezpłatnej broszurze wydanej przez KR PZD, która dostępna jest w OZ i w Zarządach ROD, jak również na stronie pzd.pl w zakładce wydawnictwa – broszury: po kliknięciu w link: Jak wytwarzać i stosować kompost?

Z kolei problem z pozostałymi po cięciu drzew i krzewów gałęziami rozwiąże rozdrabniacz do gałęzi. Wiele Zarządów ROD już zainwestowało w taką maszynę i dzięki temu rozwiązali problem odpadów. To zdecydowanie mniej kłopotliwe dla sąsiadów i ekologiczne rozwiązanie. Można o tym przeczytać m.in. w artykule pt. „Rozdrabniacz gałęzi - sposób na pozbycie się gałęzi z ogrodu”.Dla lepszego zobrazowania bardzo niebezpiecznych, zwłaszcza dla życia ludzkiego skutków, jakie niesie za sobą spalanie ww. odpadów polecamy artykuł, który dostępny jest na portalu pzd.pl: „Dioksyny – związki niebezpieczne dla środowiska i człowieka”, mgr inż. ochrony środowiska i leśnictwa Pana Jarosława Wołodkiewicza, instruktora etatowego w OZ Warmińsko-Mazurskim.

Apelujemy do wszystkich działkowców, by zadbali o porządek w ogrodzie i wokół niego. Należy pamiętać, że w § 85, pkt.1 Statutu PZD z 2 lipca 2015 r znajduje się zapis o tym, że PZD może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowcowi, który „pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem, niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych działek”. Do takich uciążliwości należy także uporczywe i nagminne zaśmiecanie ogrodu, jak również spalanie odpadów.

Źródło:
Zasoby strony internetowej http://www.pzd.pl


Dzień Działkowca w ROD „Kwiat Jabłoni”

Napisany przez delegatura 2017-09-26 21:45:44 Środkowoeuropejski czas letni

W ROD „Kwiat Jabłoni” w dniu 23.09.2017r doroczne Dożynki rozpoczął prezes pan Zenon Bitkowski przywitaniem gości: pani Grażyny Walter-Łukowicz - radnej miasta Gliwice i przedstawiciela delegatury OZ Śl w Gliwicach –Barbary Głogowskiej oraz zebranych działkowców. Następnie uczczono chwilą ciszy zmarłych działkowców. Prezes przedstawił genezę 120 lat ruchu ogrodniczego na ziemiach polskich.
Po ocenie wystawionych plonów rozstrzygnięto konkurs oceniający najatrakcyjniejsze okazy a zwycięzcy otrzymali nagrody. Podsumowaniem pracy działkowców w minionym roku były dyplomy za najładniejsze działki i prace na rzecz ogrodu. Do każdego dyplomu dołączono atrakcyjne upominki przydatne na działce. Doceniając pracę Zarządu i prezesa pana Zenona Bitkowskiego, Delegatura OZ Śl w Gliwicach również wystosowała podziękowania za działalność.
Przekąska w postaci chleba z smalcem z dodatkiem ogórka kiszonego cieszyła się dużym powodzeniem. Działkowcy również pobierali przydziałowe produkty na dalszą część zabawy. Do zebranych dołączył lekko spóźniony prezes sąsiedniego ROD „Śnieżka” wraz z małżonką. W odświętnie udekorowanej świetlicy z pięknie nakrytymi stołami, po krótkiej przerwie rozpoczęła się zabawa taneczna przy muzyce grającego zespołu. W radosnym nastroju tańczono i biesiadowano do późnych godzin nocnych.
B.G.
Zdjęcia Marek Bitkowski


Dzień Działkowca w ROD „Stokrotka”

Napisany przez delegatura 2017-09-26 21:44:25 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 23.09.217r, w małym ogrodzie „Stokrotka”, działkowcy świętowali doroczny Dzień Działkowca. Przy niesprzyjającej pogodzie frekwencja była niezbyt duża.
Zarząd starannie i bardzo elegancko przygotował stoły dla zebranych działkowców. Zgromadzonych przywitała prezes ROD „Stokrotka” – pani Halina Kowalska. Następnie wręczono dyplomy i podziękowania działkowcom zaangażowanym w rozwój ogrodu i wzorowo uprawiającym działki.
Również Zarząd ogrodu otrzymał podziękowania Delegatury OZ Śl. w Gliwicach za rzetelną pracę. Działkowcy z zainteresowaniem wysłuchali krótkiej historii 120 letniego ruchu działkowego w Polsce.
Dalsza część spotkania odbyła się przy smacznych potrawach i w rodzinnej atmosferze. Dyskusje jednak toczyły się na dość poważne tematy dotyczące modernizacji ogrodu. Budujące jest włączenie się młodych działkowców w budowanie nowego wizerunku ROD. W ogrodzie nie ma ani jednej zaniedbanej działki, co jest dumą Zarządu.
Pyszne potrawy przygotowane przez działkowiczki oraz wino „domowej roboty” rozpoczęły część rozrywkową. Przy dźwiękach muzyki tańce trwały do 12 tej w nocy a wesoły nastrój towarzyszył do końca zabawy.


40 jubileusz powstania ROD „Pod Gruszą”

Napisany przez delegatura 2017-09-19 01:15:41 Środkowoeuropejski czas letni

W minioną sobotę-16.09.2017r ROD „Pod Gruszą” obchodził 40 jubileusz powstania. Ten nieduży ogród, dzięki rzetelnej pracy Zarządu, jest dobrze prowadzony, ciągle się rozwija i modernizuje. Obchody jubileuszu były starannie i z wielkim zaangażowaniem wielu osób przygotowane na wysokim poziomie. Tablice z zdjęciami z minionych lat budziły wspomnienia. Część oficjalna spotkania odbyła się w bardzo miłej rodzinnej atmosferze. Prezes ogrodu-pan Antoni Falikowski przywitał gości i zebranych działkowców. Przedstawicielami Delegatury PZD byli : Barbara Głogowska i Zdzisław Lisowski. Po przedstawieniu krótkiej historii 120 lat ruchu działkowego w Polsce rozpoczęto uhonorowywanie odznaczeniami i dyplomami zasłużonych działkowców. Najwyższe odznaczenie Za Zasługi dla PZD otrzymał pan Jerzy Malcherek , który od 20 lat jest aktywnym działaczem PZD działającym na różnych szczeblach struktur naszego Związku. Do wspólnych obchodów jubileuszu zostali również zaproszeni byli prezesi i członkowie Zarządów ROD „Pod Gruszą”. Działkowcy doceniają tych, którzy w ciągu tego 40-lecia swą pracą wzbogacali ogród. Miłe upominki otrzymali również ci, którzy są działkowcami od początku jego istnienia. Bardzo budujący jest fakt, że ogród pozyskuje coraz więcej młodych działkowców angażujących się w życie ogrodu, co zostało nagrodzone dyplomami.
Delegatura Gliwice OZ Śl PZD przekazała okolicznościowy puchar oraz dyplomy uznania dla Zarządu i działkowców. Pan Antoni Falikowski – prezes ROD oraz pan Andrzej Barszczewski - wice prezes ROD również podziękowali Delegaturze za owocną współpracę.
Nad stroną artystyczno-rozrywkową czuwała pani Krystyna Szymczyk-skarbnik ogrodu. Wypieki oraz wyroby wędliniarskie „własnej roboty” uprzyjemniły długie biesiadowanie.Dzień Działkowca w ROD "Ptasi Raj"

Napisany przez delegatura 2017-09-19 01:13:55 Środkowoeuropejski czas letni

W dniu 16.09.2017r.w ROD "Ptasi Raj" w Gliwicach odbył się coroczny Dzień Działkowca zorganizowany przez Zarząd ogrodu.W tym roku obchody odbywały się na placu obok Domu działkowca , pod funkcjonalnie ustawionymi namiotami. Uroczystości dożynkowe połączone były z jubileuszem 120-lecia ruchu działkowego na ziemiach polskich. Delegaturę Rejonową PZD w Gliwicach reprezentował Sebastian Ciągwa - Przewodniczący Okręgowej Komisji d/s odznaczeń i wykładowca szkoleń związkowych. Prezes ogrodu Pani Krystyna Mysona otwarła uroczystość witając przybyłych działkowców i zaproszonych gości.Po odegraniu hymnu działkowców "Zielona Rzeczpospolita"i uczczenia zmarłych dzialkowców , przedstawiciel Delegatury omówił historię powstawania ogrodów , tych pierwszych na ziemiach polskich jeszcze pod zaborem pruskim imieniem "Powstańców Wielkopolskich" i "Kąpiele Słoneczne" oraz historię powstawania ogrodów na Górnym Śląsku , a szczególnie ROD "Nadzieja"w Toszku założonego w 1905r.,dokonał również odznaczenia odznaką związkową "Zasłużony Działkowiec" i dyplomami dla Zarządu ogrodu i Pani Prezes , za dotychczasową pracę. Całość imprezy b.dobrze prowadziła Pani Prezes , która przy pomocy członków Zarządu wręczała dyplomy i nagrody rzeczowe za dobrze uprawiane działki i prace społeczne - pomagające w prowadzeniu ogrodu. Zorganizowano również pokaz sprzętu gaśniczego PSP , co szczególnie zaciekawiło młodych uczestników dożynek - przyszłych działkowców. Przy dżwiękach muzyki działkowcy bawili się do póżnych godzin wieczornych , dziękując Zarządowi za wspaniałą imprezę , która może służyć za wzór do naśladowanua dla innych ogrodów.


Treść i zdjęcia : Sebastian Ciągwa


VII Gliwickie Targi Dom i Otoczenie z Kiermaszem Roślin

Napisany przez delegatura 2017-09-14 09:17:06 Środkowoeuropejski czas letni

W dniach 09-10.09.2017r odbyły się na terenie Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej VII Gliwickie Targi Dom i Otoczenie z Kiermaszem Roślin. Już po raz trzeci Delegatura Gliwice OZ Śl PZD uczestniczyła w ty wydarzeniu. Tym razem wystrój naszego boksu był typowo dożynkowy, kolorowy, z plonami z naszych działek.
Otwarcia Targów, w znakomitym towarzystwie, dokonała pani Wioletta Ochman właściciel firmy „Promocja” -organizator imprezy. W naszym boksie udzielali porad ogrodniczych i informacji o działalności PZD: Stanisław Kalisz-przewodniczący Delegatury, sekretarz Delegatury Barbara Głogowska oraz Instruktor Krajowy SSI Henryk Terelak.
Tematem przewodnim tych Targów było „Czyste powietrze dla Gliwic” . Urząd Miasta Gliwice zapoznawał zwiedzających z możliwościami dotacji do zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne. Bardzo celnie zgraliśmy się z tą tematyką promując ekologiczną uprawę na działkach. Wiele osób korzystało z naszych porad ogrodniczych oraz informacji na temat prawa i funkcjonowania PZD. Dużym powodzeniem cieszyły się nasze akcje promocyjne na kiermaszu roślin, gdzie docieraliśmy do wielu naszych działkowców. W drugim dniu Targów gościem był zastępca Prezydenta Gliwic pan Adam Neumann, który wraz z komisją oceniał wystawców. Najlepszym zostały wręczone statuetki oraz pamiątkowe tabliczki.
Organizacja Targów była na wysokim poziomie i nam również dała możliwość prezentacji historii i osiągnięć PZD.

Barbara Głogowska


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 78
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 1018
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 3102
W tym roku stronę odwiedziło » » » 180583
Od początku stronę odwiedziło » » » 703804
 
Rekordowo odwiedziło nas 1130 Internautów w dniu 2016.04.16

© 2010 by Lex_killmen