STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY SZKOLENIA W DELEGATURZE PZD W GLIWICACH

baner codzienniepomagam.pl

 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Szkolenie dla nowych działkowców

Napisany przez delegatura 2018-07-08 09:18:37 CEST

W dniu03.07.2018r w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach odbyło się kolejne w tym roku szkolenie dla nowych działkowców w którym udział wzięło 16 osób. Wykłady prowadzili Wykładowcy szkoleń związkowych Panowie Zdzisław Kowalik oraz Sebastian Ciągwa. Wykłady prowadzone są przy pomocy sprzętu audiowizualnego co lepiej jest przyjmowane przez słuchaczy a które zostały opracowane na podstawie przepisów związkowych. Zasadniczymi tematami wykładów było; Nowy Statut PZD, Regulamin ROD, Ustawa o PZD z 13 grudnia 2013r, Ustawa o Zrzeszeniach Regulamin KR oraz inne przepisy oraz Uchwały struktur PZD dotyczące regulacji poszczególnych przepisów. Omawiając poszczególne przepisy szczególnie skupiali się na zagospodarowaniu działki, ogrodu, przepisów porządkowych i opłat ogrodowych które określa Statut PZD i Regulamin ROD. Wykładowcy omawiając Ustawę o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r szczególnie omówili rozdziały 4 i 5 tej Ustawy. Szkolenia takie są niezbędne, bo jest możliwość bezpośredniego wyjaśnienia najważniejszych przepisów oraz rzeczowych i konkretnych odpowiedzi, które zadają słuchacze na wykładach oraz po wykładach.


Źródło i Foto J,P.


Parking w ROD „Krokus” w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2018-06-21 22:24:51 CEST

W ROD „Krokus” w Gliwicach powstaje miejsce parkingowe z prawdziwego zdarzenia. Tereny naszego ogrodu są często zalewane i dojazd jest wtedy bardzo uciążliwy a czasem i niemożliwy. Uchwałą Walnego Zebrania postanowiono własnymi siłami stworzyć miejsce parkingowe dla działkowców i ich rodzin.
To przedsięwzięcie jest możliwe dzięki wydatnej pomocy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z Gliwic, które swoim profesjonalnym sprzętem wyrównało teren pod ten teren oraz nadal służy pomocą w innych pracach.
Kluczową rolę w tym przedsięwzięciu odegrało C.H.”.Arena”. Od lat przyjazna nam Dyrekcja „Areny” podarowała dużą ilość rozbiórkowej kostki oraz również pomaga w transporcie.
Działkowcy w ROD „Krokus” doceniając to sami ruszyli do pracy, Zarząd jest bardzo wdzięczny za każdą pomoc w tym przedsięwzięciu.

Barbara Głogowska


DZIEŃ DZIECKA W ROD "POCH"

Napisany przez delegatura 2018-06-18 06:40:20 CEST

W dniu 11 czerwca 2018 r. z okazji Dnia Dziecka na terenie ogródków działkowych ROD POCH odbyły się Działkowe Zawody Sportowe w których wzięli udział najmłodsi działkowicze.

Przygotowano szereg dyscyplin: tańce, zawody w rzędach, konkurs w malowaniu balonów, zabawy z chustą Klanzy, gry kołowe, kręgle, klasy, malowanie kredą, samodzielne tworzenie olbrzymich baniek i to na co wszyscy czekali czyli tworzenie "Słodkiej Wyspy". Nie zapomnieliśmy o grillu - to co tygryski lubią najbardziej czyli parówki ;-) Na zakończenie każde z dzieci otrzymało dyplom oraz niespodziankę.


Posiedzenie Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach oraz członków poszczególnych Komisji Problemowych działających w Delegaturze

Napisany przez delegatura 2018-06-14 07:34:24 CEST

W dniu 13 czerwca 2018r odbyło się posiedzenie Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach oraz członków poszczególnych Komisji Problemowych działających w Delegaturze.

Tematami posiedzenia było; Ochrona Danych Osobowych w delegaturze i Rodzinnych Ogrodach Działkowych, Nowe prawo wodne ,ocena i zebrań sprawozdawczych odbytych w 2018r oraz przyjęcie planu pracy na II półrocze 2018r. Tematy te omówił kierownik biura delegatury .Po omówieniu w/w tematów wywiązała się dyskusja w której dokonano omówienia niedociągnięć ze szczególnym podkreśleniem co należy robić i jakie zagadnienia musza się stać głównym kierunkiem działań które pozwolą uniknąć tych niedociągnięć. Jest to zadanie dla delegatury oraz dla członków komisji problemowych aby w każdej nadarzającej się okazji te sprawy omawiać z Zarządami i Komisjami Rewizyjnymi ogrodów. Zabierający glos w dyskusji szczególnie podkreślali aby już przyjąć do planu prace przygotowawcze do przyszłorocznych zebrań sprawozdawczo wyborczych, szczególnie pod względem przygotowania osób którzy by kandytowali do Zarządów i Komisji Rewizyjnych ROD. Bo 80% obecnych władz to ludzie w podeszłym wieku i z ich oświadczeń wynika ze zakończą prace tak w Zarządach jak i w Komisjach Rewizyjnych ROD. Następnie dyskutowano nad projektem nowego Regulaminu ROD. Dyskusja prowadzona nad każdym zapisem w projekcie regulaminu a wnioski z tego zostaną skierowane do komisji regulaminowej KZ PZD . Propozycje które zostaną przesłane wynikają z doświadczeń oraz z pracy zarządów a które będą służyć do lepszego i bezkonfliktowego zarzadzania ogrodem. Na zakończenie dokonano wręczenia kosza pamiątkowego dla naszego kolegi Antoniego Janusa Członka Okręgowej Rady , Członka Delegatury PZD w Gliwicach który obchodził 70 lat życia .
Źródło i foto J.P.


Szkolenie z Ochrony Danych Osobowych

Napisany przez delegatura 2018-06-07 22:20:30 CEST

W dniu 07 czerwca 2018r w świetlicy ROD ,, Szarotka ‘’ w Gliwicach odbyło się szkolenie z Ochrony Danych Osobowych w którym uczestniczyli prezesi ogrodów Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach. Szkolenie prowadził Dyrektor Biura Okręgu Śląskiego pan Krzysztof Tekla który dokonał omówienia poszczególnych Uchwał Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców wraz z załącznikami do poszczególnych uchwał. Następnie dokonał omówienia zasady przetwarzania danych osobowych, podstawy przetwarzania, dostęp do danych osobowych, usuwanie danych. W dalszej kolejności omówił Uchwałę Nr.148 Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 kwietnia 2018r w zakresie przyjęcia Wyników analizy ryzyka w zakresie przetwarzania danych osobowych w PZD oraz załącznika do niniejszej Uchwały który to załącznik omówił w szczegółach. Po omówieniu poszczególnych zagadnień prezesi zadawali pytania na które dostawali odpowiedzi , chociaż na niektóre pytania jednoznacznej odpowiedzi trudno było udzielić, bo ochrona danych osobowych jest bardzo skomplikowana Po obecności oraz zadawanych pytaniach można stwierdzić ze Ochrona Danych Osobowych musi być wdrożona chociaż niektóre zarządy nie posiadające biur będą mieć trudności które należy rozwiązywać w miarę możliwości ogrodu.Źródło i foto J,P.


Piknik z okazji Dnia Dziecka

Napisany przez delegatura 2018-06-07 22:18:45 CEST

Dnia 3 czerwca 2018 roku na terenie świetlicy ROD Pszczółka w Gliwicach odbył się piknik
z okazji Dnia Dziecka. Na piknik przybyły dzieci wraz z opiekunami: rodzicami i dziadkami, którzy przy ciastkach i kawie przyglądali się ich zabawom.
Animatorzy z Rozbrykanego tygryska przeprowadzili:
· gry i zabawy animacyjne,
· modelowanie baloników,
· pokaz Wielkich Baniek Mydlanych,
· warsztaty Wielkich Baniek Mydlanych,
· zabawy sportowe,
· zabawy z chustą animacyjną,
· malowanie buziek.
Maskotką imprezy była Myszka Mickey.
Każde dziecko otrzymało napoje i słodycze.

Piknik był wspaniały, a dzieci bardzo zadowolone.
​Zarząd ROD Pszczółka
XII Posiedzenie Śląskiej Okręgowej Rady PZD w Katowicach

Napisany przez delegatura 2018-06-05 21:41:25 CEST

W dniu 30 maja 2018r. odbyło się plenarne posiedzenie członków Śląskiej Okręgowej Rady PZD w Katowicach. Głównymi tematami posiedzenia było zatwierdzenie zbiorczego sprawozdania finansowego ROD za 2017r. oraz preliminarza finansowego na 2018r.

Obrady otworzył Pan Józef Noski Prezes Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach, który w swoim referacie odniósł się do bieżących spraw Okręgu Śląskiego i Polskiego Związku Działkowców.

Pan inż. Artur Olczyk - st. Inspektor ds. inwestycji przedstawił sprawy inwestycyjne, w tym „Program budowy siedzib dla ROD”, który traktowany jest priorytetowo. Omówił także zasady dofinansowywania inwestycji przez Okręg Śląski na 2018 rok. Każdy ROD powinien partycypować w inwestycji, natomiast z Okręgu ROD może się ubiegać o 40% dotacji jednak nie więcej niż 30 tysięcy złotych.

Prezes OZ Józef Noski omówił problem rozpatrywania skarg. Zaznaczył, że problem jest bardzo ważny. Skargi muszą być rzetelnie rozpatrzone. Zarządy ROD winne podejmować prawidłowe działania, one na miejscu znają najlepiej sprawę. Mogą zwracać się do delegatur lub też do Okręgu o pomoc.

Dyrektor biura Okręgu Śląskiego Krzysztof Tekla omówił aktualną sytuacje ochrony danych osobowych. Przekazał, iż jest to temat bardzo ważny. W ROD jest ogromna ilość informacji, które należy chronić . Omówił dokumenty które są już wysyłane do Zarządów ROD. Bardzo ważnym aspektem jest wyznaczenie koordynatora w ROD. Jak również analiza tworzonych zbiorów. Część ze zbiorów prowadzona jest w Okręgu.

I Wiceprezes OZ Pan Jan Radoła przekazał, iż nadal trwają prace nad nowelizacją Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego. Szeroka dyskusja wytworzyła się przy zapisie grilli do wyposażenia ogrodu. W Okręgu Śląskim powstał zespół do spraw nowelizacji Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego. W dalszym ciągu zachęcamy do składania propozycji do nowelizacji Regulaminu ROD.

W dalszej części posiedzenia zebrani członkowie Okręgowy Rady Okręgu Śląskiego wysłuchali szczegółowych danych dotyczących sprawozdania finansowego ROD za 2017r. oraz preliminarza finansowego na 2018r., co do których pozytywną ocenę wyraziła Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD, której przewodniczy Zenon Jabłoński – członek Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD.

Podjęto także uchwałę w sprawie objęcia funkcji Wiceprezesa Okręgu Śląskiego PZD przez Pana Jana Pękalę, a także uchwałę dotyczącą uzupełnienia vacatu w Krajowej Radzie PZD i wyznaczenie na to miejsce Pana Leszka Buckiego.

W czasie dyskusji omówione zostało stanowisko Krajowej Rady PZD dotyczące sprawy używania kart bankomatowych. W tej kwestii podjęte zostało stanowisko, które zostało przekazane do Krajowej Rady PZD celem jego rozpatrzenia.

Po zakończeniu dyskusji, Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła swój protokół. Następnie członkowie Okręgowej Rady jednogłośnie zatwierdzili uchwałami przedstawione dokumenty.

Mateusz Macianty – St. Inspektor ds. terenowo – prawnych

Źródło
Zasoby strony internetowej www.slaski-ozpzd.pl


Kiermasz Roślin Gardenmania 2018

Napisany przez delegatura 2018-06-05 21:38:44 CEST

W dniach 26-27 maja w Ośrodku Sportu Politechniki Śląskiej odbyły się Kiermasz Roślin Gardenmania 2018. Targi były doskonałą okazją do promocji branży ogrodniczej wśród mieszkańców Śląska jak i działkowców.

PDZ Okręgu Śląskiego reprezentowany był przez Delegaturę Gliwicka. Na stoisku promowana była literatura ogrodnicza jak również można było uzyskać fachową poradę jak pielęgnować rośliny ozdobne czy uprawiać warzywa i owoce od instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających.

Bardzo dziękujemy za organizację stoiska Delegaturze Gliwickiej a w szczególność za obsługę Pani Barbarze Głogowskiej, Stanisławowi Kaliszowi oraz Zdzisławowi Lisowskiemu.

Wystawcy prezentowali szeroką gamę roślin ozdobnych i użytkowych. Również można było podziwiać obiekty małej architektury i meble ogrodowe.

Na ponad 30 stoiskach zakupić można było rośliny które z pewnością będą upiększać działki, ogrody czy balkony.
Tekst i zdjęcia –Dominika Wojciechowska

Źródło
Zasoby strony internetowej www.slaski-ozpzd.pl


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 178
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 178
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 4941
W tym roku stronę odwiedziło » » » 88181
Od początku stronę odwiedziło » » » 794682
 
Rekordowo odwiedziło nas 2142 Internautów w dniu 2018.05.15