STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY SZKOLENIA W DELEGATURZE PZD W GLIWICACH

baner codzienniepomagam.pl

 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Targi Gardenmania 2018

Napisany przez delegatura 2018-05-19 20:49:09 CEST


Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w ROD "Budowlani"

Napisany przez delegatura 2018-05-14 18:12:18 CEST

W dniu 12.05.2018 na terenie ogrodu przy słonecznej pogodzie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD Budowlani .
Zebranie odbyło się w drugim terminie o godz.1330 z udziałem 28,4 % członków Związku.
Specjalnym gościem był kierownik Delegatury Gliwice p.Jan Pękala, który czuwał nad prawidłowością obrad.
Czas między I i II terminem zebrania wypełnił prezes p.Maciej Zabłocki zapoznając zebranych z aktualną sytuacją w PZD, zmianami w Statucie, nowym prawem wodnym oraz projektem specustawy mieszkaniowej.
W dalszej części przedstawiono sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2017r oraz plan pracy i preliminarz na 2018.
Komisja rewizyjna w swoim protokole pozytywnie oceniła pracę Zarządu. Wszystkie uchwały zostały przyjęte i przegłosowane większością głosów.
Dość burzliwa dyskusja dotyczyła głównie planowanej inwestycji energetycznej . W tej kwestii wielu cennych rad i wyjaśnień udzielił nasz gość - kierownik delegatury. Po wyczerpaniu głosów w dyskusji przewodnicząca zebrania Janina Banasik zakończyła obrady.
Banasik Janina


Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w ROD „WYPOCZYNEK”

Napisany przez delegatura 2018-04-24 21:48:47 CEST

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PZD ROD „WYPOCZYNEK”

W dniu 21.04.2018r w świetlicy ROD „Wyzwolenie” odbyło się Walne Zebranie działkowców ogrodu „Wypoczynek”. Zebranie rozpoczęło się o godz 13/30 tj w drugim terminie. Frekwencja była bardzo niska-16,1% ,a szkoda bo zebranie było przygotowane i przeprowadzone wzorcowo.
Spotkanie rozpoczął prezes ogrodu pan Andrzej Skulski po czym przekazał prowadzenie, wybranemu na przewodniczącego, panu Zbigniewowi Majchrzakowi. Odczytano Regulamin i Porządek Obrad oraz je zatwierdzone przez głosowanie. Po wyborach Komisji Mandatowej i Uchwał i Wniosków odczytano sprawozdania. Były wyczerpujące i przejrzyste.
W dyskusji dominował temat gospodarki odpadami oraz zaśmiecania terenu przyległego do ogrodu. Poruszono też temat przyszłorocznych wyborów ponieważ obecny Zarząd planuje rezygnację z dalszej działalności statutowej.
W dyskusji padło również pytanie na temat nowych odznaczeń wewnątrz ogrodowych „Za zasługi dla ROD” na które udzieliłam szczegółowej informacji.
Komisja Mandatowa odczytała swój protokół a następnie zatwierdzono sprawozdania. Komisja Uchwał i Wniosków poddawała głosowaniu uchwały. Zebranie przebiegło w spokojnej konstruktywnej atmosferze.Barbara Głogowska


Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w ROD „ Karolinka i Karliczek„

Napisany przez delegatura 2018-04-19 15:43:39 CEST

Walne Zebranie Sprawozdawcze w ROD „ Karolinka i Karliczek„

W dniu 13.04.2018 roku w Sali Zespołu Szkół Ogólnokształcących odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w ROD „ Karolinka i Karliczek „ w Gliwicach. Zabranie odbyło się w drugim terminie. W oczekiwaniu na drugi termin Zebrania Prezes ROD Pan Tadeusz Witek oraz Przedstawiciel Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach Pan Zenon Jabłoński zapoznali działkowców z aktualną sytuacja w PZD , zmianami w Statucie PZD , nowym prawie wodnym oraz projektem tzw. specustawy mieszkaniowej . W dyskusji nad bezpieczeństwem w ogrodzie odpowiedzi udzielił zaproszony przez Zarząd przedstawiciel Policji w Gliwicach

O godz. 1630 rozpoczęło się Zebranie w drugim terminie. Prezes i Skarbnik ROD przedstawili sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu za 2017 rok.

Prezes ogrodu przedstawił projekty planu pracy i preliminarze finansowe na rok 2018 . Po wysłuchanie sprawozdań rozpoczęła się dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami . Działkowcom odpowiedzi udzielali członkowie Zarządu ROD . Po zakończonej dyskusji Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekty uchwał do podjęcia przez Walne Zebranie . Poszczególne uchwały w głosowaniu jawnym zostały przyjęte jednogłośnie .

Na zakończenie Prezes ogrodu podziękował działkowcom za przybycie oraz za przyjęcie sprawozdań i preliminarzy finansowych na rok 2018. Pozwoli to Zarządowi realizować zamierzenia remontowe oraz prowadzić działalność statutową.

Z.J.


Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w ROD „ Jutrzenka „ w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2018-04-16 08:24:10 CEST

Walne Zebranie Sprawozdawcze w ROD „ Jutrzenka „
W dniu 15.04.2018 roku w Domu Działkowca ROD Jutrzenka o godz. 16.30 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w ROD „ Jutrzenka „ w Gliwicach. Zabranie odbyło się w drugim terminie. W oczekiwaniu na drugi termin Zebrania Prezes ROD Pan Wilk oraz Przedstawiciel Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach Pan Zenon Jabłoński zapoznali działkowców z aktualną sytuacja w PZD , zmianami w Statucie PZD , nowym prawie wodnym oraz projektem tzw. specustawy mieszkaniowej .
O godz. 16,30 rozpoczęło się Zebranie w drugim terminie. Prezes i Skarbnik ROD przedstawili sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu za 2017 rok. Prezes ogrodu przedstawił projekty planu pracy i preliminarz finansowy na rok 2018 . Po wysłuchanie sprawozdań rozpoczęła się dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami . Działkowcom odpowiedzi udzielali członkowie Zarządu ROD . Po zakończonej dyskusji Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekty uchwał do podjęcia przez Walne Zebranie . Poszczególne uchwały w głosowaniu jawnym zostały przyjęte jednogłośnie . Na zakończenie przedstawiciel Delegatury podziękował organom statutowym za przygotowanie sprawozdań i projektów uchwał oraz prawidłowe prowadzenie zebrania a działkowcom za przybycie i merytoryczną dyskusję .


Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w ROD „ Nad Kłodnicą „ w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2018-04-16 08:23:26 CEST

Obradowali członkowie PZD w ROD „ Nad Kłodnicą „ w Gliwicach
W dniu 14.04.2018 roku o godz. 10,00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w ROD „ Nad Kłodnicą „ w Gliwicach. Zabranie odbyło się w drugim terminie. W oczekiwaniu na drugi termin Zebrania Prezes ROD Pan Tadeusz Kosowski oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Katowicach Pan Zenon Jabłoński reprezentujący Delegaturę Rejonową PZD w Gliwicach zapoznali działkowców z aktualną sytuacja w PZD , zmianami w Statucie PZD , nowym prawie wodnym oraz projektem tzw. specustawy mieszkaniowej .
O godz. 10,00 rozpoczęło się Zebranie w drugim terminie. Prezes i Wiceprezes przedstawili sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu za 2017 rok. Prezes ogrodu przedstawił projekty planu pracy i preliminarz finansowy na rok 2018 . Po wysłuchanie sprawozdań rozpoczęła się dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami . Działkowcom odpowiedzi udzielali członkowie Zarządu ROD . Po zakończonej dyskusji Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła projekty uchwał do podjęcia przez Walne Zebranie . Poszczególne uchwały w głosowaniu jawnym zostały przyjęte jednogłośnie . Najważniejsza uchwała, która została szeroko omówiona to realizacja zadania inwestycyjnego „ Budowa przyłącza i sieci wodociągowej dla 202 działek na terenie kolonii Stokrotka” która nie posiada sieci wodociągowej.Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w ROD ,,Nadzieja ‘’ w Toszku

Napisany przez delegatura 2018-04-16 08:22:22 CEST

W dniu 08.04.2018r odbyło się zebranie sprawozdawcze w ROD ,,Nadzieja ‘’ w Toszku . Z powody braku kworum zebranie odbyło się w II terminie. W przerwie Kierownik Delegatury PZD w Gliwicach omówił nowy Statut PZD , zapoznał z Ustawą Prawa wodnego ,z opinia KZ w sprawie dotyczącej projektu ustawy o ułatwieniu w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych i inwestycji towarzyszących . w związku z tym że trwają prace nad nowym Regulaminem ROD prosił o składania wniosków i propozycji które powinny być wykorzystane w pracach nad nowym regulaminie. Następnie zabrał glos Przewodniczący OKR który dokonał omówienia najważniejszych spraw nad którymi pracują organy PZD . Po 30 min przerwie prezes ROD pan Krystian Bem otworzył zebranie oraz na przewodniczącego zebrania zaproponował pana Piotra Mirosławskiego kandydatura ta jednogłośnie została przyjęta. Zebranie oraz podejmowanie uchwal odbyło się zgodnie z przepisami w tego zakresu a glosowanie nad poszczególnym zagadnieniami podejmowano jednogłośnie bez żadnego głosu sprzeciwu. Ogród liczy sobie 113 lat powstał 1905r . a pomieszczenie na buro z prawdziwego zdarzenia zostało wybudowane w 2017r w którym pierwszy raz odbyło się zebranie sprawozdawcze. Biuro zarządu zostało wybudowane przy pomocy OZ. Śląskiego oraz przy dużym zaangażowaniu w pracy działkowców szczególnie Prezesa ROD.


Żródło i foto J. P.


Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w ROD „Pod Gruszą”

Napisany przez delegatura 2018-04-16 08:21:32 CEST

W dniu 14.04.2018r odbyło się Walne Zebranie członków PZD w ROD „Pod Gruszą”.
Ze względu na brak wymaganych 50% obecnych członków rozpoczęto zebranie w II terminie.
Frekwencja wyniosła 34,6% pomimo dostarczenia osobistych zawiadomień każdemu działkowcowi.
Zebranie otworzył witając zebranych prezes ogrodu pan Antoni Falikowski. Przewodniczącym zebrania jednogłośnie został wybrany pan Andrzej Barszczewski. Wyczerpujące sprawozdanie merytoryczne przedstawił prezes ROD, finansowe sprawozdanie przedstawiła skarbnik ROD pani Krystyna Szymczyk. Zostało również odczytane sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Dalsza procedura zebrania przebiegła zgodnie z prawem. Uchwały były w większości przegłosowane jednogłośnie. Dyskusja dotyczyła racjonalnej gospodarki wodą i śmieciami. W ogrodzie, pomimo że mały-66 działek, również rozważa się elektryfikacje.
Poruszono ważny problem przyszło rocznych zebrań wyborczych. ROD „Pod Gruszą” pozyskał w ostatnich latach wielu młodych działkowców których chciałby zachęcić do uczestniczenia w działalności statutowej ogrodu.
Zebranie odbyło się w spokojnej, konstruktywnej atmosferze zgodnie z prawem PZD.

Barbara Głogowska


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 28
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 28
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 14254
W tym roku stronę odwiedziło » » » 67390
Od początku stronę odwiedziło » » » 773891
 
Rekordowo odwiedziło nas 2142 Internautów w dniu 2018.05.15