STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY SZKOLENIA W DELEGATURZE PZD W GLIWICACH

baner codzienniepomagam.pl

 

AKTUALNOŚCI

<< Nowsze  Starsze >>

Dzień Działkowca w ROD „JAGODA” w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2018-09-18 15:00:20 CEST

DZIEŃ DZIAŁKOWCA W ROD „JAGODA”

W Gliwicach


W dniu 15.09.2018r działkowcy ogrodu „Jagoda” spotkali się aby razem świętować Dzień Działkowca. Zebranych przywitał prezes ogrodu pan Zdzisław Lisowski oraz vice prezes pani Anna Kukułka i pani Danuta Gąsior-skarbnik ogrodu. Po ciepłych słowach przywitania i podziękowaniach działkowcom za współpracę i dbanie o estetyczny wygląd działek głos zabrała jako przedstawiciel Delegatury Rejonowej OZ Śl Barbara Głogowska. Za działalność na stanowisku prezesa ROD oraz członka Komisji Mediacyjnej przy Delegaturze Gliwice pan Zdzisław Lisowski został uhonorowany przez Okręgowy Zarząd Śl w Katowicach srebrną odznaką Zasłużonego Działkowca.
Po części oficjalnej, przy dużej frekwencji , działkowcy rozpoczęli wspólne biesiadowanie. Na suto zastawionych stołach były również wyroby działkowców. Ładna pogoda i dobrze grający zespół muzyczny sprzyjały dobrym humorom. W przerwie między tańcami miłą niespodziankę dzieciom sprawił pan Michał z kolegami obdarowując milusińskich spadającymi światełkami. Dzieciaki miały dużo uciechy i zabawy.
Po zmroku rozpalono ognisko przy którym pieczono kiełbaski. To był naprawdę bardzo dobrze zorganizowany Dzień Działkowca o czym świadczyła wspólna, radosna zabawa wszystkich działkowców trwająca do 3 godziny w nocy.Barbara Głogowska


Dzień Działkowca w ROD ,, ks.Jana Dzierżona "w Knurowie

Napisany przez delegatura 2018-09-18 14:57:47 CEST

W sobotę 1 września 2018 roku tradycyjnie już o godz.14.00 w ROD ,, ks.Jana Dzierżona "w Knurowie rozpoczęły się uroczyste obchody Dnia Działkowca.
Uroczystość tą zaszczycili: Prezydent M. Knurowa Adam Rams z małżonką ; Przew.Rady Miasta Tomasz Rzepa ; V-ce Przew.Rady Miasta Jerzy Pach oraz pozostali zaproszeni goście : Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie Eugeniusz Jurczyga z małżonką i główny sponsor uroczystości Dyrektor NORAUTO-Gliwice Piotr Jarosz.
Z ramienia Delegatury Gliwice w uroczystościach uczestniczyli : Członek Okręgowej Rady PZD i Przew. Delegatury Stanisław Kalisz oraz Przew. Okr.Komisji ds. odznaczeń i wykł. szkoleń związkowych
Sebastian Ciągwa.
Całość uroczystości doskonale zorganizowanej , b. dobrze prowadził Prezes Zarządu ogrodu-Zbigniew Dziubiński wraz z członkami Zarządu. Życzenia dla działkowców z okazji Dnia Działkowca składali zaproszeni goście i przedstawiciele Delegatury.
W czasie uroczystości, wyróżnieni działkowcy z przeprowadzonych ocen i konkursów w współzawodnictwie ogrodowym otrzymali dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe ufundowane i wręczane przez sponsorów oraz Prezesa i członków Zarządu ogrodu.
Po części oficjalnej wykonano pamiątkowe - zbiorowe zdjęcie , a działkowcy otrzymali poczęstunek - smaczną grochówkę i spędzali czas wśród znajomych na placu ogrodowym przy dźwiękach orkiestry.
Zabawę plenerową do póżnych godz.nocnych prowadził Andrzej Czarnecki.


Treść i zdjęcia: Sebastian Ciągwa


Dzień Działkowca w ROD ,,Pszczółka ‘’ w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2018-09-12 01:47:12 CEST

W dniu 08.09.2018 r odbyły się dożynki ROD ,,Pszczółka ‘’ W Gliwicach, na których uczestniczył zastępca Prezydent miasta Gliwic pan Adam Neumann . Po otwarciu przywitaniu działkowców i gości oraz krótkiej historii tego ogrodu omówionej przez Prezesa ROD pana Ryszarda Bryłę przedstawiciel OZ .Śląskiego dokonał odznaczeń odznakami ,, Zasłużony Działkowiec ‘’oraz dyplomami z podziękowaniem za dobre zarządzanie ogrodem, oraz omówił kierunki działanie aby ogrody były terenami dostępnymi dla mieszkańców miasta , szczególnie dla dzieci bo jest to kierunek który integruje działkowców z mieszkańcami oraz służy do obcowania z przyroda szczególnie dzieci i młodzieży . Po tym wystąpieniu zabrał głos zastępca Prezydenta miasta Gliwic który w swym wystąpieniu podziękował za zaproszenie oraz ze bardzo go cieszy to co w swym wystąpieniu zostało powiedziane w wystąpieniu przedstawiciela Okręgowego Zarządu o integracji , ogrodów otwartych , małych placów zabaw, możliwości przekazanie kawałka działki dla szkoły na której można było by prowadzić lekcje przyrody aby najmłodsze dzieci uczestniczyły w tym a jest to najlepszy sposób do integracji społeczeństwa danego miasta. Po części oficjalnej rozpoczęły się zawody najmłodszych i to były najweselsze i najmilsze chwile, bo to przecież bawili się ci na których nam najbardziej zależy a nagrody cieszyły ich ze byli zwycięzcami. Po syto zastawionych stolach bawiono się do późnych godzin nocnych.


Źródło i foto J.P.


Jubileusz 65-lecie założenia ogrodu ROD ,,Wyzwolenie’’

Napisany przez delegatura 2018-09-07 15:08:41 CEST

W dniu 01.09.2018r ROD ,,Wyzwolenie’’ w Gliwicach obchodził Jubileusz 65-lecie założenia ogrodu. Uroczystość ta była dobrze przygotowana i przeprowadzona a zaczęła się od wręczenie pucharu z okazji 65.lecia oraz odznaczenie prezesa ROD srebrną odznaką Zasłużonego działkowca, przez przedstawiciela Delegatury Rejonowe PZD w Gliwicach oraz wręczenia dyplomu z tej okazji. W dalszej kolejności prezes ROD wyróżnił dyplomami i upominkami najbardziej wyróżniających się działkowców. Po części oficjalnej przy wspólnym stole oraz przy nastrojowej muzyczce konsumowano przygotowane przez zarząd smakołyki a zabawa trwała do późnych godzin nocnych.
Źródło i foto J,P.


14 Targi EXPOBUD

Napisany przez delegatura 2018-09-05 10:34:10 CESTDzień Działkowca w ROD „Wypoczynek„ w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2018-09-04 14:30:05 CEST

Świętowano 90 rocznicę powstania ROD

„ Wypoczynek „ w Gliwicach


W dniu 01.09.2018 roku w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „ Wypoczynek „ w Gliwicach Zarząd zorganizował obchody Dnia Działkowca .

Dzień Działkowca w tym roku był szczególnym dniem dla ogrodu ponieważ była to 90 rocznica powstania ogrodu. Jest to jeden z najstarszych ogrodów w Okręgu Śląskim . Prezes ogrodu Pan Andrzej Skulski przywitał działkowców i przybyłych gości przedstawiając krótką historię powstania ogrodu.

Na ręce Prezesa ogrodu Przedstawiciel Delegatury Rejonowej PZD w Gliwice przekazał okazały puchar ufundowany przez Prezesa Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach .

Zasłużeni działkowcy zostali uhonorowani odznakami związkowymi zasłużonego działkowca oraz za zasługi dla PZD. Za zaangażowanie w pracy na rzecz ROD oraz prawidłową uprawę działki Zarząd ROD uhonorował działkowców dyplomami uznania oraz nagrodami rzeczowymi. Po części oficjalnej rozpoczęło się rodzinne biesiadowanie przy muzyce regionalnej, oraz degustacja różnych smakołyków przygotowanych przez Panie z ROD „ Wypoczynek „.

Przy muzyce w typowo rodzinnej atmosferze bawiono się do późnych godzin wieczornych.

Dzień Działkowca w ROD Gwardii Ludowej w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2018-09-02 20:43:36 CEST

Dzień Działkowca w ROD Gwardii Ludowej

w Gliwicach- 25. 08. 2018

W sobotę 25. sierpnia 2018r. na terenie ROD Gwardii Ludowej w Gliwicach odbyły się jubileuszowe, a w związku z tym szczególnie uroczyste, obchody Dnia Działkowca.
Ponieważ rok bieżący zbiega się również z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, na wstępie zebrani odśpiewali na stojąco hymn państwowy oraz hymn działkowca.
Jubileusz naszego ROD też był podwójny, tzn: 35-lecie powstania ROD Gwardii Ludowej i 15-lecie odrodzenia ogrodu na nowym terenie.Gościem honorowym uroczystości był przedstawiciel Delegatury Gliwice Pan Zdzisław Kowalik, który wygłosił słowo wstępne.
W roku bieżącym nasz ogród uzyskał I miejsce w konkursie "ROD roku 2018" w Gliwicach.
Z tej okazji Prezes ROD Roman Nowosad odebrał z rąk Pana Kowalika pamiątkowy puchar i dyplom.
Następnie wręczone zostały wyróżniającym się działkowcom brązowe i srebrne odznaki "Zasłużonego Działkowca" oraz dyplomy za "Wzorowe Prowadzenie Działki".Na zakończenie części oficjalnej Prezes podziękował za udział w uroczystościach jubileuszowych, i zaprosił do zabawy.
Długa kolejka ustawiła się do okienka po przygotowany poczęstunek. Otrzymane kiełbaski można było upiec w płonącym ognisku. Cały czas rozbrzmiewała muzyka, a działkowcy zaczęli tańczyć.Zarząd zorganizował również konkursy i zabawy dla najmłodszych, a zwycięzcy otrzymali drobne upominki i słodycze.


Szkolenie dla nowych działkowców

Napisany przez delegatura 2018-08-09 16:26:28 CEST

W dniu07.08.2018r w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach odbyło się kolejne w tym roku szkolenie dla nowych działkowców w którym udział wzięło 15 osób. Wykłady prowadzili Wykładowcy szkoleń związkowych panowie Zdzisław Kowalik oraz Sebastian Ciągwa. Wykłady prowadzone są przy pomocy sprzętu audiowizualnego co lepiej jest przyjmowane przez słuchaczy, które zostały opracowane na podstawie najnowszych przepisów Związkowych. Zasadniczymi tematami wykładów było:
Nowy Statut PZD, ze szczególnym omówieniem Rozdziału III VI i X. Regulamin ROD, Ustawa o PZD z dnia 13 grudnia 2013r, Ustawa o Zrzeszeniach. oraz inne przepisy i Uchwały struktur PZD dotyczące regulacji poszczególnych przepisów. Omawiając poszczególne przepisy wykładowcy szczególnie skupiali się na zagospodarowaniu działki, ogrodu, przepisów porządkowych i opłat ogrodowych które określa Statut PZD i Regulamin ROD. Wykładowcy omawiając Ustawę o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r szczególnie omówili rozdziały 4 i 5 tej Ustawy. Szkolenia takie są niezbędne, bo jest możliwość bezpośredniego wyjaśnienia najważniejszych przepisów oraz rzeczowych i konkretnych odpowiedzi, które zadają słuchacze na wykładach oraz po wykładach.
Źródło i Foto J, P.


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 149
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 496
W tym miesiącu stronę odwiedziło » » » 7147
W tym roku stronę odwiedziło » » » 109886
Od początku stronę odwiedziło » » » 816387
 
Rekordowo odwiedziło nas 2142 Internautów w dniu 2018.05.15