STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY SZKOLENIA W DELEGATURZE PZD W GLIWICACH

baner codzienniepomagam.pl

 

AKTUALNO¦CI

<< Nowsze  Starsze >>

Spotkanie Prezesów reprezentujących Rodzinne Ogrody Działkowe, które w tym roku obchodzą jubileusze powstania ROD

Napisany przez delegatura 2020-10-19 06:05:13 CEST

W dniu 09,10 2020r w Domu Działkowca ROD „Szarotka” w Gliwicach odbyło się spotkanie Prezesów reprezentujących Rodzinne Ogrody Działkowe, które w tym roku obchodzą jubileusze powstania ROD. W spotkaniu brali udział również zaproszeni goście, członkowie Okręgowej Rady Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach i inni zaproszeni działkowcy , którzy otrzymali odznaczenia związkowe.
Spotkanie rozpoczęto od odśpiewania Hymnu Związkowego, następnie Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach Pan Jan Pękala powitał przybyłych gości w osobach;
- członka Krajowej Rady PZD , członka Okręgowego Zarządu Śląskiego pana Leszka Buckiego, Sekretarza Krajowej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach pana Zenona Jabłońskiego i członka Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w Katowicach pana Stanisława Kalisza. Zaproszeni Prezesi z ogrodów obchodzących jubileusze otrzymali okolicznościowe puchary ufundowane przez Krajową Radę PZD oraz Okręgowy Zarząd Śląski PZD Katowicach.
Specjalnymi pucharami wyróżnione zostały;
ROD "Krakowianka" obchodzący jubileusz 100 lat istnienia ,
ROD "Plon" obchodzący jubileusz 75 lat ,
ROD "POCH" obchodzący jubileusz 70 lat,
ROD "Śnieżka" obchodzący jubileusz 70 lat istnienia
ROD "Szarotka" obchodzący jubileusz 70 lat,
ROD "Wojtowianka" obchodzący jubileusz 70 lat,
ROD "Mimoza" obchodzący jubileusz 60 lat,
ROD "Kwiat Brzoskwini" obchodzący jubileusz40 lat.
Wręczenia pucharów dokonali członek Krajowej Rady, członek Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w Katowicach pan Leszek Bucki oraz sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący OKR PZD W Katowicach pan Zenon Jabłoński.
Po wręczeniu Jubilatom pucharów i przekazania specjalnych życzeń dla działkowców, zasłużeni działkowcy zostali odznaczeni odznaczeniami związkowymi PZD. Odznaczenia otrzymali;
- Pani Elżbieta Zahorodny srebrną odznaką zasłużony działkowiec,
- Pani Nina Szałamacha złotą odznaką zasłużony działkowiec,
- Pani Róża Drabowicz Kert złotą odznakę zasłużony działkowiec,
- Pan Wiesław Marszałek złotą odznaką zasłużony działkowiec,
- Pan Emil Pierz otrzymał odznaczenie za zasługi dla PZD.

Następnie zabrali głoś przedstawiciele władz, którzy w swych wystąpieniach pogratulowali jubilatom oraz osobom odznaczonym życząc im owocnej pracy na rzecz związku oraz działkowców.
Uczestnicy spotkania dziękują Krajowej Radzie PZD oraz Okręgowemu Zarządowi Śląskiemu PZD za ufundowanie dla ich ogrodów specjalnych pucharów , dyplomów i odznaczeń.
Na zakończenie zabrał głos Przewodniczący Delegatury Rejonowej , który podziękował przedstawicielom ROD za udział w tym spotkani pomimo zagrożeń związanych z COVIT 19 , jednocześnie podkreślił , że mamy wielu działaczy, którzy zostali odznaczeni, ale sytuacja nie pozwoliła nam, aby byli tu razem z nami, za co przepraszam, ale sytuacja pandemii oraz dbanie o zdrowie naszych działkowców i działaczy jest priorytetem naszych działań. Przewodniczący podziękował wszystkim, którzy przygotowali to spotkanie z zachowaniem wszystkich rygorów obowiązujących obostrzeń sanitarnych.

Źródło i foto J.P.


Zebranie delegatów w ROD Jutrzenka w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2020-10-01 23:12:29 CEST

W dniu 22 września odbyło się zebranie delegatów w ROD Jutrzenka w Gliwicach było to ostanie zebranie w delegaturze w Gliwicach w2020r Na 86 ROD w delegaturze odbyło się 34 zebrania oraz 3 konferencję delegatów razem 37 a 49 ROD na podstawie Uchwały nr 4/IV/2020 r. Krajowej Rady PZD z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie odbywania walnych zebrań w ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenia epidemio liczne postanowił odstąpić od zwoływania w 2020r Walnego Zebrania /Konferencji Delegatów w ROD w 2020r Zarządy podjęły uchwały z tego zakresu. O odstąpieniu zwoływania walnych zebrań sprawozdawczych w 2020r.Kierowały się tym o zapewnieniu bezpieczeństwa dla zdrowia i życia działkowców a także na sytuacje organizacyjna i ekonomiczną ROD pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie ogrodu w oparciu o uchwały ogrodowe podjęte w 2019r na walnych zebraniach sprawozdawczo wyborczych. A Statutowe obowiązki Zarządu i Komisji Rewizyjnych w zakresie przedstawienia sprawozdań będą przedstawione łącznie z tymi za 2020 w na Walnych Zebraniach w 2021 r.
Po zweryfikowaniu dokumentów z odbytych zebrań oraz sprawozdań obsługujących zebrania, zostanie opracowany plan szkoleń z Zarządami i Komisjami Rewizyjnymi z zagadnień, które wzbudziły wątpliwości, aby w przyszłości nie występowały. Takie działanie daje możliwości wyjaśnień oraz wyeliminowanie niejasności w przyszłych działaniach władz statutowych ROD.


Źródło i foto J.P.


Grafik Dyżurów OZ i Krajowej Rady

Napisany przez delegatura 2020-09-27 10:13:30 CEST

Uroczyste IV posiedzenie Okręgowej Rady Okręgu Śląskiego PZD z okazji obchodów Dnia Działkowca w Zabrzu

Napisany przez delegatura 2020-09-24 07:28:12 CEST

Dnia 22.09.2020r odbyło się uroczyste IV posiedzenie Okręgowej Rady Okręgu Śląskiego PZD z okazji obchodów Dnia Działkowca w Zabrzu

Posiedzenie rozpoczęte Hymnem Mazurka Dąbrowskiego i Zielonej Rzeczpospolitej otworzył Wiceprezes PZD, Prezes Okręgu Śląskiego Pan Józef Noski a całą uroczystość zaszczycił zdalnie Prezes Polskiego Związku Działkowców Pan Eugeniusz Kondracki.

W swoich wystąpieniach obaj Panowie nawiązali do roli ROD w okresie pandemii, tradycji ogrodnictwa działkowego oraz działania jakie podjęto w celu powstania nowych ROD.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się też członkowie Rady Okręgu Delegatury Gliwickiej Zdzisław Kowalik, Stanisław Kalisz, Grażyna Strużyńska.

Nasz ROD Krakowianka został wyróżniony pucharem jubileuszowym z okazji 100-lecie istnienia.

Najwyższe odznaczenia „Za zasługi dla PZD” otrzymali z ROD Krakowianka Pan Tadeusz Kaczmarek i z ROD Mimoza Pan Zdzisław Prejzner i Pan Edward Kamiński.

Jako Delegatura wzięliśmy też udział w konkursie „Najładniejszy Kosz Dożynkowy”G. Strużyńska sekretarz biura DR
Zdjęcia G. S oraz S. Kalisz


INSTRUKTORZY SSI PZD DZIAŁAJĄ

Napisany przez delegatura 2020-06-13 09:05:19 CEST


Krajowy Zarząd liberalizuje rygory działania ROD i struktur Związku

Napisany przez delegatura 2020-06-09 19:52:51 CEST

W dniu 3 czerwca br. Krajowy Zarząd PZD przyjął nową uchwałę nr 143/2020 w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii. Choć projekt ten został opracowany na bazie dotychczasowej – uchylonej – uchwały nr 71/2020, to wprowadza szereg istotnych zmian wynikających przede wszystkim ze zliberalizowania nakazów i ograniczeń wprowadzonych przez Radę Ministrów. Projekt zatem dostosowuje zasady funkcjonowania struktur Związku, a zwłaszcza ROD, do obecnych obostrzeń, zachowując szereg dotychczasowych regulacji, które pozostają aktualne. Na szczególną uwagę zasługują w szczególności rozwiązania dotyczące odbywania posiedzeń organów PZD, a także zasady funkcjonowania i korzystania z terenów ROD.

Zachęcamy zatem wszystkich do zapoznania się z nowymi zasadami funkcjonowania struktur PZD w czasie obowiązywania stanu epidemii.


Grafik Dyżurów OZ i Krajowej Rady

Napisany przez delegatura 2020-05-27 11:06:44 CEST
Uchwała KZ PZD 120/2020 – „odmrażanie” walnych zebrań i konferencji delegatów w mniejszych ROD - 21.05.2020

Napisany przez delegatura 2020-05-22 13:55:47 CEST

Uchwała KZ PZD 120/2020 – „odmrażanie” walnych zebrań i konferencji delegatów w mniejszych ROD - 21.05.2020

W związku ze znoszeniem rządowych ograniczeń w zakresie zgromadzeń, KZ PZD upoważnił zarządy ROD do organizacji walnych zebrań (WZ). Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, KZ uznał, że konieczne jest zachowanie ostrożności. Dlatego na razie poluzowanie obejmuje najmniejsze ROD, gdzie na walnym (lub konferencji delegatów) będzie maksymalnie do 100 członków PZD. Zalecono też egzekwowanie zabezpieczeń, m.in. 1,5 m odległości pomiędzy uczestnikami, maseczki itp.

W zależności od rozwoju sytuacji KZ PZD zamierza podjąć dalsze działania. W przypadku utrzymania się zagrożenia, rozważana jest m.in. propozycja przeprowadzenia walnych w ROD w 2020r. na podstawie przepisów o organach komisarycznych.<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 103
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 701
W tym miesi±cu stronę odwiedziło » » » 2704
W tym roku stronę odwiedziło » » » 58977
Od pocz±tku stronę odwiedziło » » » 1142972
 
Rekordowo odwiedziło nas 3508 Internautów w dniu 2020.09.21