STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY SZKOLENIA W DELEGATURZE PZD W GLIWICACH

baner codzienniepomagam.pl

 

AKTUALNO¦CI

<< Nowsze  Starsze >>

Spotkanie z weteranami, którzy zakładali ogrody, oraz działaczami, którzy do obecnego czasu jeszcze czynnie uczestniczą w rozwoju ogrodów

Napisany przez delegatura 2022-01-26 17:00:13 CET

W dniu 12 i 13 stycznia 2022r w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach odbyło się spotkanie z weteranami, którzy zakładali ogrody, oraz działaczami, którzy do obecnego czasu jeszcze czynnie uczestniczą w rozwoju ogrodów. Witając przybyłych I wiceprezes OZ Śląskiego Pan Leszek Bucki omówił poszczególne lata po 1981 r lata rozwoju ROD oraz lata walki. Dzięki takim działaczom jak wy związek przetrwał i się rozwija dziękuję wam za trud i wkład pracy w związku z obchodami 40-lecja Powstania PZD I wiceprezes OZ Śląskiego członek KR Pan Leszek Bucki oraz sekretarz KKR Pan Zenon Jabłoński dokonali wręczenia im MEDAL JUBILEUSZOWY /BENE MERITUS/ oraz dyplomami za zasługi dla PZD. Jednym z odznaczonych był Dyrektor MOK i S w Pyskowicach pan Henryk Sibielak opisując wszystkie jego zasługi dla działkowców miasta Pyskowice zajęłoby kilka stron. MOKiS oraz jego sale są zawsze otwarte na zebrania, szkolenia i inne spotkania działkowców. W związku panującą pandemią spotkanie musiało się, odbyć w 2 grupach, aby zachować reżim sanitarny.

Źródło i foto J.P.


Projekt nowelizacji ustawy "śmieciowej" po pracach w komisjach sejmowych - 28.06.2021

Napisany przez delegatura 2021-06-30 08:44:16 CEST

Projekt nowelizacji ustawy „śmieciowej” po pracach w komisjach sejmowych - 28.06.2021

Zgodnie z informacjami na stronie internetowej www.sejm.gov.pl w dniu 22.06.2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, na którym był rozpatrywany projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk 1295).

Z analizy sprawozdania ww. Komisji z prac nad przedmiotowym projektem ustawy wynika, że w zakresie spraw dotyczących rodzinnych ogrodów działkowych nie zostały dokonane żadne zmiany w stosunku do projektu nowelizacji przekazanego przez Ministerstwo Środowiska do Sejmu RP.

W związku z czym, przypominamy, że w przypadku uchwalenia i podpisania ww. projektu ustawy, wejdą w życie następujące niekorzystne dla ROD i działkowców zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi:

• zwiększą się maksymalne stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości niezamieszkanych, w tym ROD. Maksymalna stawka opłaty za pojemność worka 120 litrów wzrośnie z 1% na 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem. Stawki za pozostałe pojemności pojemników mają być proporcjonalne.

W praktyce oznacza, że ROD w 2021 r. za wywóz pojemnika 120 litrów zamiast maksymalnie zapłacić 19,19 zł zapłacą - 24,95 zł, a w przypadku pojemnika 1100 litrów zamiast 61,40 zł zapłacą - 228,68 zł.

• do włączenia ROD, który dotychczas rozliczał śmieci na podstawie umowy z prywatną firmą/przedsiębiorstwem komunalnym do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie będzie już wymagana pisemna zgoda zarządu ROD. Zarządy ROD będą musiały na bieżąco monitorować uchwały ogłaszane przez radę miasta i gminy oraz informacje o przetargach na stronie BIP urzędu gminy lub miasta i składać w bardzo krótkich okresach czasu stosowne oświadczenia,

• mimo zagospodarowywania części odpadów komunalnych w kompostownikach ogrodowych, działkowcy dalej nie będą mogli skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za śmieci – tak jak to ma miejsce w przypadku właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Ww. projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw będzie teraz ponownie rozpatrywany przez Sejm RP. Zgodnie z informacjami na www.sejm.gov.pl, najbliższe posiedzenie Sejmu RP odbędzie się 7-8 lipca 2021 r.

W związku z powyższym, zachęcamy zarządy ROD, komisje rewizyjne ROD oraz działkowców do zapoznania się z najnowszym projektem nowelizacji ustawy „śmieciowej”, jak również z Informacją oraz Apelem KZ PZD dostępnym na stronie internetowej PZD pod linkiem: http://pzd.pl/artykuly/25424/188/Informacja-dla-organow-ROD-i-dzialkowcow-w-sprawie-aktualnych-i-projektowanych-zasad-gospodarowania-odpadami-komunalnymi-na-terenie-ROD.html oraz http://pzd.pl/artykuly/25426/188/APEL-Krajowego-Zarzadu-PZD-z-dnia-22-czerwca-2021-r-do-organow-ROD-i-dzialkowcow-w-sprawie-projektu-nowelizacji-z-dnia-7-06-2021-r-ustawy-o-utrzymaniu-czystosci-i-porzadku-w-gminach.html i aktywne włączenie się w proces legislacyjny w tej sprawie - poprzez kierowanie swoich wystąpień również do pozostałych posłów RP.

Wykaz posłów wraz z ich adresami e-mailowymi dostępny jest na stronie internetowej Sejmu RP pod poniższym linkiem: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/poslowie.xsp?type=A.Krajowy Zarząd


Polskiego Związku Działkowców


Warszawa, 28 czerwca 2021 r.

Powrót

Losowe zdjęcie z Galerii
_DSC0629.jpg
Twoja działka
czeka na Ciebie


TARGI- GLIWICKIE DNI DOMU I OGRÓDU 2021r

Napisany przez delegatura 2021-06-24 08:24:40 CEST

TARGI- GLIWICKIE DNI DOMU I OGRÓDU 2021r


Po rocznej przerwie, w dniach 19-20.06.2021r odbyły się Targi prezentujące oprócz nowinek technicznych związanych z budownictwem- rośliny. Tym razem naprawdę był duży wybór wspaniałych roślin ogrodowych, balkonowych i doniczkowych. Pomimo dużych upałów w oba dni odwiedzających było sporo.
Targi odbywały się między innymi pod patronatem PZD Okręg Śląski. Naszą Gliwicką Delegaturę PZD reprezentowali: Maria Figiel –prezes ROD Meteor I, Zdzisław Lisowski – prezes ROD Jagoda oraz członek Rejonowej Komisji Rewizyjnej oraz Barbara Głogowska instruktor okręgowy PZD.
Naszym zadaniem było przybliżenie działania działkowców PZD, udzielanie porad prawnych z wskazaniem Regulaminu PZD oraz porad ogrodniczych. Dysponując dużą ilością broszur i czasopism Działkowiec i Ogródek byliśmy w stanie obdarować każdego zainteresowanego. Dzieci odchodziły uszczęśliwione z balonikami i chorągiewkami logo PZD.
Bardzo cieszyło nas zainteresowanie młodych ludzi działkami, nie tylko trawnikiem i miejscem zabaw dla dzieci ale również uprawami. Świadomie wybierali rośliny do posadzenia i korzystali z naszych porad. Staraliśmy się informować o nowinkach w uprawach. Polecaliśmy też zastąpienie środków chemicznych ekologicznymi. Namawialiśmy do racjonalnej gospodarki wodą z wykorzystaniem własnych zbiorników. Działkowcy PZD czasami interpretują Regulamin na własny użytek co stwarza problemy, staraliśmy się tłumaczyć i wyjaśniać różne przepisy.
Nasza obecność na takich Targach stawia PZD w dobrym świetle i daje wiele pożytku odwiedzającym.

Barbara Głogowska

Instruktor Okręgowy PZD
Dotacja

Napisany przez delegatura 2021-06-21 23:16:13 CEST

Drodzy Działkowcy udało się
WYGRALIŚMY
III EDYCJĘ KONKURSU „PYSKOWICE – EKOLOGIA
WPISANA W ROZWÓJ" !!!

Ogród ROD Konwalia w Pyskowicach z przyjemnością informuje że
nasz wniosek na dotację celową obejmującą "Budowę przyłącza
wodociągowego dla Ogrodu nr 3 mieszczącego się przy ul.
Pod Stadionem"
okazał się najlepszy.
Coś co przez lata wydawało się celem nie do osiągnięcia zostanie
w tym roku zrealizowane w Ogrodzie nr 3 BĘDZIE WODA !!!

Przyznana kwota dotacji celowej to 50 000,00 zł, które w całości
zostanie przeznaczone na realizacje przedsięwzięcia.

Jesteśmy żywym dowodem na to że warto próbować i nie wolno się poddawać.

Zarząd ROD Konwalia
Protokół z zebrania w dniu 16.06.2021r godz.1000 w Delegaturze Rejonowej w Gliwicach

Napisany przez delegatura 2021-06-18 18:03:49 CEST

Protokół z zebrania w dniu 16.06.2021r godz.1000 w Delegaturze Rejonowej w Gliwicach

Zebranie otworzył Przewodniczący Delegatury Pan Jan Pękala i przywitał zaproszonych gości.

Na zebranie przybyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gliwicach w osobie wiceprezydenta miasta Gliwice Pana Mariusza Śpiewak i Pani Agnieszki Smolińskiej, przedstawiciele Okręgu Śląskiego w Katowicach w osobie wiceprezesa Pana Leszka Buckiego, dyrektora biura Pana Mateusza Maciantego wraz z Panem Marcinem Miedziak, przedstawiciele DR w Gliwicach Stanisław Kalisz, Zdzisław Kowalik, przedstawiciele OKR Zenon Jabłoński, Zdzisław Lisowski, przedstawiciele zarządów ogrodów Kwiat Brzoskwini, Nad Wodą, Arenda, Silesia, Chryzantema, Wiosna.

Jako pierwszy głos zabrał dyrektor OZ Śląskiego Pan Mateusz Macianty i omówił kwestie dotyczące polderu i stanowisko jakie zajmuje OZ w tej sprawie.


Pan wiceprezydent Mariusz Śpiewak wyjaśnił wspólnie z Panią Agnieszką Smolińską zasady budowy i funkcjonowania polderu opowiedział o stanowisku jakie zajmuje Prezydent Miasta w tej kwestii, że miasto nie mogło narzucić obecnych rozwiązań i kto ponosi odpowiedzialność za zaistniałą sytuację. Pani Agnieszka Smolińska opowiedziała o polderach istniejących w Gliwicach i ich funkcjonowaniu.

W dyskusji na temat polderu zalewowego głos zabrali prezesi poszczególnych ogrodów: Dariusz Eksner, Rafał Hajduga, Marek Żurawski, Beata Majewska.

Prezydent wyjaśniał że polder będzie – Gliwice będą pozbawione wałów przeciwpowodziowych, Wody Polskie nie dotrzymują terminów i ustaleń.
Wprowadzono aneks do umowy żeby jeszcze raz aspekt wody został przedyskutowany z Wodami Polskimi.

Zielone płuca Gliwic będą zagrożone jeżeli nie podejmiemy właściwego stanowiska w tej sprawie o czym poinformowali prezesi ogrodów Nad Wodą i Kwiat Brzoskwini.

Dyrektor Macianty wyjaśnił funkcjonowanie ROD odnośnie odszkodowań i inwestycji.
Omówiono zasady likwidacji ogrodów niecałe 800 działek musiało by być zlikwidowanych

Głos zabrał przewodniczący OKR Pan Zenon Jabłoński celem wyjaśnienia powstania nowego ogrodu działkowego w Brzezince.

Omówiono program Kłodnica połączenie 3 stawów jako zbiornik przepływowy.
Pani Agnieszka z RZGW wyjaśniła że koncepcja jest nie do zaakceptowania.

Wiceprezydent opuścił posiedzenie. Pan dyrektor Macianty wyjaśniał zasadność budowania i zagospodarowywania ogrodów działkowych zagrożonych likwidacją, apelował o zapobieganiu i staraniu się zaniechanie likwidacji.
Projekt przewiduje jeśli koncepcja zostanie wdrożona w życie likwidację około 795 działek.
Będziemy wszyscy dążyć do zmiany tej koncepcji.

Głos zabrał Wiceprezes OZ Śląskiego Pan Leszek Bucki wyjaśniając zasady współpracy włodarzy miast z PZD.
Prezes Kwiatu Brzoskwini nawiązał do protestu działkowców i napisaniu petycji przeciwko likwidacji ogrodów działkowych.

Prezes ogrodu Nad Woda wyjaśnił że nie ma sumienia brać opłat od działkowców na inwestycje
po przedstawieniu problemu i podejściu do sprawy wiceprezydenta miasta.

Dyrektor Macianty apelował o informowaniu działkowców na WZ o polderach.
Powierzchnia dotyczy 100h z czego 35h zajmują ogrody i Pan wiceprezes Leszek Bucki również zachęcał do omówienia problemu za WZ.

Inwestycja jest na razie projektem który może wejść w realizację.
Na tym zakończono spotkanie

Protokołowała
Grażyna Strużyńska
sekretarz biura
DR w GliwicachGLIWICKIE DNI DOMU I OGRODU

Napisany przez delegatura 2021-06-17 01:02:40 CESTGLIWICKIE DNI DOMU I OGRODU
ARENA GLIWICE, PLAC A
19-20.06.2021
WYDARZENIE PLENEROWE
Gliwickie Dni Domu i Ogrodu to dwudniowe wydarzenia dla mieszkańców Miasta Gliwice oraz okolic. Organizowane jest przy współpracy Miasta Gliwice, Areny Gliwice oraz Firmy Promocja.
Dzięki możliwości, jakie posiada Miasto Gliwice - Hali Arena, możemy wykorzystać tereny zewnętrzne tego nowoczesnego obiektu do prezentacji szerokiej oferty branżowych Firm na świeżym powietrzu.
Startujemy w sobotę 19 czerwca od godziny 9.00 do 16.00, oraz 20.06 w tych samych godzinach.
W ciągu dwóch dni będą prezentowały się Firmy z branży instalacyjnej, budowlanej oraz ogrodniczej. Plac A Areny Gliwice zapełni się w całości.
Prezentujące się Firmy pokażą najwyższej jakości , intuicyjne rozwiązania w branży ekologicznych kotłów, pomp ciepła, systemów fotowoltaicznych.
Dzięki naszemu wydarzeniu zwiedzający będą mogli przeprowadzić konsultacje w temacie odnawialnych źródeł energii.
W dzisiejszych czasach zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo ekologia jest ważna .
Pompy ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej przyczyniają się do polepszenia stanu naszej planety, dzięki nim następuje zużycie energii odnawialnej, czyli takiej, której zapasy nigdy się nie skończą. Pod względem pozyskiwania energii elektrycznej instalacja fotowoltaiczna jest świetnym rozwiązaniem, zaś jeśli chodzi o pompę ciepła, będzie świetna do otrzymywania ciepłej wody użytkowej .Dzięki takim spotkaniom jak Gliwickie Dni Domu i Ogrodu możecie poznać Państwo wszystkie szczegóły w tej tematyce.
W trakcie naszego dwudniowego wydarzenia zaprezentują się Firmy z branży kamiennej i ceramicznej. Miłośników klasycznego oraz nowoczesnego wykończenia terenów wokół domu , schodów, tarasów zapraszamy na stoiska Firm z branży kamienia naturalnego czy tarasów kompozytowych.
Gospodarstwa Ogrodnicze będą miały dla Państwa w sprzedaży : byliny, trawy ozdobne, rośliny wieloletnie, kwiaty ozdobne, krzewy oraz drzewka do ogrodów.
Projektanci i Architekci Krajobrazu będą służyć swoją ofertą dla wszystkich zainteresowanych zmianą swojej zielonej przestrzeni. Porad udzielą zaś specjaliści z Polskiego Związku Działkowców Delegatura Gliwice.
Zapraszamy w ciągu dwóch dni do Areny Gliwice .
19.06.2021- godziny otwarcia od 9.00 do 16.00
20.06.2021 – godziny otwarcia od 9.00 do 16.00
Miasto Gliwice Zaprasza


Komunikat Krajowego Zarząd Polskiego Związku Działkowców z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie możliwości odbycia walnych zebrań sprawozdawczych (konferencji delegatów) w ROD na podstawie aktualnych regulacji prawnych związanych z pandemią - 28.05.2021

Napisany przez delegatura 2021-05-29 22:45:08 CEST

Komunikat Krajowego Zarząd Polskiego Związku Działkowców z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie możliwości odbycia walnych zebrań sprawozdawczych (konferencji delegatów) w ROD na podstawie aktualnych regulacji prawnych związanych z pandemią - 28.05.2021

Komunikat

Krajowego Zarząd Polskiego Związku Działkowców

z dnia 28 maja 2021 rokuw sprawie możliwości odbycia walnych zebrań sprawozdawczych

(konferencji delegatów) w ROD

na podstawie aktualnych regulacji prawnych związanych z pandemią


W ostatnich dniach do Biura Krajowej Rady PZD wpłynęło wiele pytań dotyczących możliwości przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych (konferencji delegatów) w ROD. Zarządy ROD sugerując się informacjami medialnymi dotyczącymi łagodzenia przez Radę Ministrów obostrzeń związanych ze stanem epidemii uznają, że możliwość przeprowadzenia walnego zebrania w ROD została przywrócona.

Krajowy Zarząd PZD wyjaśnia, że stale monitoruje sytuację pandemiczną w kraju oraz zmieniające się rozporządzenia Rady Ministrów i na tej podstawie wydaje stosowne uchwały.

W dniu 20 maja 2021 roku Krajowy Zarząd PZD przyjął i opublikował na stronie internetowej Komunikat w sprawie możliwości organizacji walnych zebrań w świetle aktualnych restrykcji epidemicznych, w którym stwierdził, że aktualnie obowiązujące przepisy powszechne faktycznie wykluczają możliwość odbycia walnego zebrania (konferencji delegatów) w ROD.

Mimo, że w dniu 25 maja 2021 roku Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie stanu epidemii, na podstawie którego Krajowy Zarząd przyjął w dniu 20 maja br. Komunikat, sytuacja prawna dotycząca takiej formy zgromadzeń, jakim są walne zebrania (konferencje delegatów) w ROD nie zmieniła się i nadal nie jest możliwe ich przeprowadzenie.

Krajowy Zarząd PZD przypomina, że na podstawie doświadczeń z odbyciem walnych zebrań w 2020 roku Uchwałą nr 347/2020 z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2021 r. w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez COVID-19 zadecydował o przesunięciu terminu odbywania walnych zebrań w ROD w bieżącym roku do 31 sierpnia 2021 roku. Krajowy Zarząd PZD ma świadomość konieczności odbycia w tym roku walnych zebrań lub konferencji delegatów we wszystkich ROD, ale warunkiem jest ich bezpieczne przeprowadzenia bez ryzyka dla zdrowia i życia uczestników.

Krajowy Zarząd PZD pokłada wiarę w to, że dalsze luzowanie obostrzeń, a także kontynuowanie programu szczepień przeciw COVID-19 pozwoli na odbycie walnych zebrań w ROD w 2021 roku, nawet w sytuacji, gdyby ponownie zaistniała konieczność przedłużenia terminu walnych zebrań w tym roku.

Jednocześnie Krajowy Zarząd PZD informuje, że w razie pojawienia się prawnej możliwości organizacji walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD niezwłocznie podejmie stosowną uchwałę w tym zakresie i poinformuje zarządy ROD.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku DziałkowcówKOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie możliwości organizacji walnych zebrań (konferencji delegatów) w świetle aktualnych restrykcji epidemicznych

Napisany przez delegatura 2021-05-21 23:40:26 CEST

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie możliwości organizacji walnych zebrań (konferencji delegatów) w świetle aktualnych restrykcji epidemicznych


W związku ze stopniowym luzowaniem przez Radę Ministrów obostrzeń związanych z obowiązującym stanem epidemii, Krajowy Zarząd PZD – podczas swojego ostatniego posiedzenia w dniu 20 maja br. – rozpatrywał kwestię przywrócenia możliwości zwoływania i organizacji walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD. W wyniku przeprowadzonej analizy prawnej oraz kompleksowym omówieniu tego zagadnienia, Krajowy Zarząd PZD postanowił wydać następująca informację:

Epidemia wywołana przez COVID-19 spowodowała wprowadzenie przez władze publiczne wielu obostrzeń mających na celu zminimalizowanie transmisji wirusa. Zasadniczym aktem prawnym w tym zakresie jest obecnie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Obowiązujące w ostatnich miesiącach restrykcje zasadniczo ograniczały organizację spotkań (imprez), w tym większych posiedzeń organów stowarzyszeń. W ogrodach sytuacja ta wykluczała możliwość organizacji i przeprowadzenia walnych zebrań i konferencji delegatów (dalej: „WZ/KD”). W warunkach ROD nierealnym (od strony technicznej) jest również przeprowadzenie posiedzeń tych organów w trybie zdalnym – łączności na odległość – co teoretycznie jest możliwe na podstawie nowelizacji ustawy – Prawo o stowarzyszeniach wprowadzonej ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

W dniu 11 maja 2021 roku weszła w życie nowelizacji rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W ramach tej nowelizacji wprowadzono m. in. § 26 ust. 15 pkt 3, który dopuszcza – od dnia 29 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. – organizację imprez i spotkań do 50 osób, odbywających się na otwartym powietrzu. Jednocześnie uznano, że do liczby osób, o której mowa w tym przepisie, nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 (§ 26 ust. 16 rozporządzenia). Tak więc limit 50 osób dotyczy tylko osób, które nie zostały zaszczepione.

Z powyższych regulacji wynika zatem, że z czysto formalnego punktu widzenia będzie istniała prawna możliwość organizacji WZ/KD, jednak z istotnymi ograniczeniami.

Po pierwsze, taka możliwość została ograniczona czasowo do bardzo wąskiego przedziału czasowego – od dnia 29 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 roku. Chodzi więc o okres tygodniowy. Nie wiadomo, jakie zasady będą obowiązywały po tym okresie. Oznacza to, że niemożliwe w praktyce będzie takie zorganizowanie wielu WZ/KD, aby zostało przeprowadzone dokładnie w tym przedziale czasowym.

Po drugie, dopuszczono możliwość omawianych zgromadzeń jedynie na otwartym powietrzu. A zatem wykluczono możliwość odbywania tego rodzaju spotkań (zebrań) w lokalach. Wprawdzie inny przepis zezwala na odbywanie w lokalach spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych, jednak WZ/KD nie zaliczają się do tego typu kategorii. W efekcie znaczna część ROD również z tego względu nie będzie mogła przeprowadzić WZ/KD.

Po trzecie wreszcie, wprowadzono 50-osobowy limit uczestników przedmiotowych zebrań. Stanowi to istotną przeszkodę w organizację WZ/KD. Nie sposób bowiem z góry ograniczyć frekwencji do powyższych limitów. Każdy członek PZD ma bowiem statutowe prawo uczestniczyć w WZ. Z drugiej strony, nawet brak uprzednich ograniczeń organizacyjnych musiałby oznaczać, że WZ/KD mogłoby się odbyć tylko wówczas, gdyby spośród wszystkich zaproszonych członków przybyła tylko taka ich liczba, która nie przekroczyłaby wskazanego limitu. Pewnym złagodzeniem tej restrykcji jest nieuwzględnianie osób zaszczepionych w kontekście 50-osobowego limitu. Ale to równocześnie oznacza, że należałoby odpowiednio identyfikować te osoby poprzez ich legitymowanie zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19. Przeprowadzenie takich czynności w warunkach ROD może okazać się kłopotliwe i spowodować rozmaite wątpliwości i trudności nie tylko organizacyjne, ale również prawne.

Powyższe ograniczenia wynikają wprost z przepisów. Jednak trudno wyobrazić sobie organizację WZ/KD bez dodatkowych środków ostrożności. Chodzi zwłaszcza o zachowanie odpowiednich reżimów w postaci zakrycia przez osobę uczestniczącą ust i nosa, a także pewnego dystansu od pozostałych uczestników. Te kwestie nie zostały wprost unormowane wobec omawianych zebrań, jednak wydają się zasadne odnośnie WZ/KD. W efekcie tego typu restrykcje musiałyby zostać wprowadzone przez stosowna uchwałę – w trybie wewnątrzorganizacyjnym.

Mając zatem powyższe na uwadze Krajowy Zarząd PZD uznaje, że – w świetle omówionych przepisów – w większości ROD organizacja WZ/KD w składzie i trybie wynikającym ze Statutu PZD może być, o ile nie niemożliwa, to wielce utrudniona. Z tego względu zasadnym jest uznanie, że w zasadniczej części ROD przepisy powszechnie obowiązujące faktycznie wykluczają możliwość odbycia WZ/KD. Dlatego też nowe przepisy liberalizujące restrykcje epidemiczne nie tworzą jeszcze warunków do zmiany wewnątrzorganizacyjnych zasad odbywania WZ/KD w 2021 roku. W szczególności tygodniowy przedział czasowy formalnego obowiązywania nowych ograniczeń nie pozwala na zaproponowanie stabilnych mechanizmów, które pozwoliłyby rzetelnie przeprowadzić kampanię sprawozdawczą w ROD.

Jednocześnie Krajowy Zarząd PZD pragnie zapewnić, że będzie w dalszym ciągu bacznie monitorował sytuację prawną i – w razie odpowiedniej zmiany przepisów – dokona odpowiednich zmian regulacji wewnątrzzwiązkowych, które umożliwią ROD przeprowadzenia walnych zebrań (konferencji delegatów). O takich zmianach zostaną natychmiast poinformowani przedstawiciele okręgów, ROD oraz działkowcy.

KRAJOWY ZARZĄD PZD


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 27
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 27
W tym miesi±cu stronę odwiedziło » » » 1277
W tym roku stronę odwiedziło » » » 92415
Od pocz±tku stronę odwiedziło » » » 1241845
 
Rekordowo odwiedziło nas 3508 Internautów w dniu 2020.09.21