STRONA GŁÓWNA DELEGATURA PZD AKTUALNOŚCI KOMUNIKATY SPIS OGRODÓW OŚRODEK FINANSOWO- KSIĘGOWY GALERIA ZDJĘĆ PORADY SYMBOLE ZWIĄZKU JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM CIEKAWE LINKI DO STRON ZASOBY STRONY WWW KRAJOWEJ RADY PZD ZASOBY STRONY WWW OKRĘGOWEGO ZARZĄDU ŚLĄSKIEGO PZD BROSZURY KOMISJA REWIZYJNA NASZE OGRODY – ZDJĘCIA POBIERANIE KONTAKT MAPA DOJAZDU WOLNE DZIAŁKI Z POŻÓŁKŁYCH STRON WIERSZE BIULETYNY SZKOLENIA W DELEGATURZE PZD W GLIWICACH

baner codzienniepomagam.pl

 

O¦RODEK FINANSOWO-KSIĘGOWY

<< Nowsze  Starsze >>

Uwaga – Ważne - Pilne

Napisany przez delegatura 2015-01-14 18:04:56 CETW związku z elektronicznym składaniem deklaracji podatkowych
( PIT 11, PIT 4R , PIT 8AR) do Urzędu Skarbowego za rok 2014 jest konieczność udzielenia pełnomocnictwa dla księgowych OFK ,
Dlatego proszę o pobranie druków UPL- 1 (4) w Urzędzie Skarbowym ,w delegaturze lub ściągnąć z strony internetowej ,następnie wypełnić punkt:
A , B1, B2 ,E i do 20 stycznia br. dostarczyć do delegatury.
Proszę to potraktować, jako sprawę bardzo pilną.
UWAGA!
INFORMACJA dotyczy tylko te ogrody, które spisały umowy powyżej 200zł i wypłaciły świadczenia /nagrody dla więcej niż 5 podatników( działkowców).

Źródło: księgowa OFK Gabriela Sar


Szkolenie skarbników Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Napisany przez delegatura 2014-05-25 20:45:43 CEST


Ośrodek Finansowo – Księgowy przy Delegaturze Rejonowej PZD Gliwice zawiadamia i przypomina o organizowanym szkoleniu skarbników, które odbędzie się w dniu 27 i 28 maja o godz. 16 /00 w świetlicy przy ul. Mielęckiego 16.

Zapraszam - księgowa OFK Gabriela Sar


Informacja dla skarbników i księgowych

Napisany przez delegatura 2013-12-15 19:47:14 CET


W 2014 roku składając zeznanie o podatku i dochodach za 2013 rok obowiązują nowe druki:

- formularz PIT 11 - informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2013 r. - termin złożenia do Urzędu Skarbowego do 29 lutego 2014 r.

- formularz PIT 4 R - informacja o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2013 r. - termin złożenia do Urzędu Skarbowego do 31 stycznia 2014 r

- formularz PIT 8 A R - informacja o zryczałtowanym podatku dochodowym w 2013 r. - termin złożenia do Urzędu Skarbowego do 31 stycznia 2014 r.

Uwaga!
O tym czy druki są obowiązujące, informuje numer na pierwszej stronie w prawym dolnym rogu:
w PIT 11 napis PIT 11 (20)
w PIT 4R napis PIT 4R (4)
w PIT 8 AR napis PIT 8AR (3)

Źródło: Księgowa Gabriela Sar


Krajowa Rada informuje - 22.02.2013

Napisany przez delegatura 2013-02-22 16:04:22 CET


Od 1 marca 2013 r. dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju wynosić będzie 30 zł, ryczałt za nocleg (150% diety) – 45 zł, a ryczałt na dojazdy (20% diety) – 6 zł. Podstawa prawna rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r.

Źródło: strona KR PZD ( A.J.)


Składka członkowska na 2013 r.

Napisany przez delegatura 2013-01-15 10:24:09 CET

2 stycznia 2013
UCHWAŁA Nr 4/VII/2012
Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców
z 29 listopada 2012 roku
w sprawie składki członkowskiej
w Polskim Związku Działkowców na rok 2013
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie § 150 ust. 2 pkt 9 Statutu PZD po zapoznaniu się ze szczegółowymi analizami ekonomicznymi sytuacji finansowej poszczególnych jednostek PZD i całego Związku oraz po wysłuchaniu opinii Komisji ds. Finansów i Budżetu PZD postanowiła:
§ 1
Pozostawić składkę członkowską na 2013 r. w dotychczasowej wysokości 19gr. od 1 m2 powierzchni działki.
§ 2
Ustalić 5% odpis na Fundusz Obrony Rodzinnych Ogrodów Działkowych z części składki należnej OZ i KR PZD.
§ 3
Składka członkowska podlega następującemu podziałowi:
1. 65% składki pozostaje w dyspozycji zarządów ROD;
2. 35% składki odprowadzane jest przez zarządy ROD do okręgowych zarządów PZD i suma ta podlega dalszemu, następującemu podziałowi:
1. 5% od kwoty otrzymanej z rodzinnych ogrodów działkowych okręgowe zarządy PZD przekazują na Fundusz Obrony Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
2. z pozostałej kwoty:
 2/3 pozostaje do dyspozycji okręgowych zarządów PZD,
 1/3 przekazywana jest do Krajowej Rady PZD.
§ 4
Dla płynności finansowej organów Związku składka członkowska winna być odprowadzana przez:
1. zarządy ROD do okręgowych zarządów PZD sukcesywnie po jej zebraniu w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2013 roku;
2. okręgowe zarządy PZD do Krajowej Rady PZD sukcesywnie po jej zebraniu, nie później niż do 31 lipca 2013 r.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.
SKARBNIK /-/Marian PASIŃSKI PREZES /-/Eugeniusz KONDRACKI
Warszawa, dnia 29 listopada 2012 r.

Źródło: Biuletyn Informacyjny Nr 13/2012 strona 15 (G.S.)


Podpowiedź Księgowej OFK.

Napisany przez delegatura 2012-01-02 19:19:38 CETW roku 2012 obowiązują nowe druki:

1.Formularza PIT 11 ( informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach
na podatek dochodowy w 2011 r. - termin złożenia do Urzędu
Skarbowego to 29 luty 2012 r )
2. Deklaracji rocznej - PIT 4 R ( o pobranych zaliczkach na podatek
dochodowy w 2011 r. - termin złożenia do Urzędu Skarbowego to 31
styczeń 2012 r)
3. Deklaracji rocznej - PIT 8 A R ( o zryczałtowanym podatku dochodowym w
2011 r. - termin złożenia do Urzędu Skarbowego to 31 styczeń 2012 r)


Komunikat – składka członkowska w 2012 r.

Napisany przez delegatura 2012-01-02 16:23:39 CET

Składka członkowska na 2012 rok wynosi 19 groszy od 1 m kwadratowego powierzchni działki.
Podstawa:
Uchwała Nr 4/XX/2011 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 17 listopada 2011r.
Uchwała jest opublikowana w Biuletynie Informacyjnym Nr 13 /2011 strona 14.


KOMUNIKAT OFK

Napisany przez delegatura 2011-03-19 10:13:52 CET

OŚRODEK FINANSOWO KSIĘGOWY jest czynny w każdy:
wtorek w godzinach od 1000 do 1700 i piątek od 900 do 1600
Księgowa Gabriela Sar.


<< Nowsze  Starsze >>
POWRÓT

Dzisiejszego dnia stronę odwiedziło » » » 120
W tym tygodniu stronę odwiedziło » » » 718
W tym miesi±cu stronę odwiedziło » » » 2721
W tym roku stronę odwiedziło » » » 58994
Od pocz±tku stronę odwiedziło » » » 1142989
 
Rekordowo odwiedziło nas 3508 Internautów w dniu 2020.09.21